Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Moilanen, Sofia

Zur Rezeption aktueller deutscher Literatur in Deutschland und Finnland. Ein Rezensionsvergleich an fünf Romanen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christoph Parry
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
73
Suomalais-saksalaiset kulttuurisuhteet ovat viime vuosina olleet ajankohtainen ja kiin-nostava aihe mediassa. Vuoden 2014 Frankfurtin kirjamessujen teemamaana ja keski-pisteenä oli Suomi keräten ennätyksellisen määrän mediahuomiota Saksassa. Frankfurtin kirjamessuja pohjustivat Helsingin kirjamessut syksyllä 2013, joiden teemamaaksi oli puolestaan valittu Saksa. Suomen Goethe-instituutin ja monien eri kustantamoiden kutsumina messuilla esiintyi lähes 20 saksalaista kirjailijaa, joiden uusimpia saksankielisiä teoksia suomennettiin tuolloin ahkerasti.

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja vertailla viiden Helsingin kirjamessuilla esi-tellyn saksalaisen teoksen vastaanottoa saksalaisessa mediassa ja niiden suomennosten vastaanottoa suomalaisessa mediassa. Tutkimusmateriaali koostuu seuraavien teosten saksalaisista ja suomalaisista arvosteluista: Annett Gröschnerin Vappuaatto (Walpurgis-tag), Anna Katharina Hahnin Lyhyehköjä päiviä (Kürzere Tage), Siegfried Lenzin Het-ken hiljaisuus (Schweigeminute), Judith Schalanskyn Kirahvin kaula (Der Hals der Gi-raffe) ja Jan Costin Wagnerin Vaietut vuodet (Das Schweigen). Analyysin teoreettisen kehyksen muodostavat Thomas Anzin kirjallisuuskritiikille määrittämät tehtävät, Markku Huotarin kirjallisuuskritiikin sisällönanalyysia varten asettamat kysymykset sekä Huotarin malli arvottamisesta.

Saksalaiset arvostelut osoittautuivat lähes poikkeuksetta suomalaisia arvosteluja pi-demmiksi ja analyyttisemmiksi. Saksalaiset kriitikot arvottivat teoksia huomattavasti enemmän kuin suomalaiset. Vain yhden teoksen osalta saksalainen vastaanotto poikkesi täysin suomalaisesta vastaanotosta.
Avainsanat:
Rezeption, Rezension, Literaturkritik
© Tritonia 2014-2019