Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Jokela, Mikko

Mobiilisovellusten käytettävyys - Tapaustutkimuksena Nettiauto ja AutoScout24

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Laura Lappalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Erilaisten mobiilisovellusten määrä on kasvanut valtavasti viime vuosien aikana. Mobiilisovellusten määrän lisääntyessä kasvaa myös tarve tutkia mobiilisovellusten käytettävyyteen vaikuttavia asioita. Esimerkiksi erilaisia kaupallisia sovelluksia on mobiililaitteille tarjolla suuri määrä, minkä johdosta hyvän käytettävyyden sovellukset voivat tarjota kilpailuetua yrityksille laadukkaan käyttäjäkokemuksensa ansiosta.

Tutkielman tavoitteena on löytää yleisellä tasolla asioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti tai positiivisesti mobiilisovellusten käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen. Tutkimuksen kohteina ovat kahden vaihtoautojen myynti-ilmoituksiin keskittyneen yrityksen mobiilisovellukset. Toinen on kotimaisen Nettiauton sovellus ja toinen on Keski-Euroopassa toimivan AutoScout24:n sovellus.

Varsinainen tutkimustyö suoritetaan kolmella eri tavalla. Ensin suoritetaan mobiilisovellusten heuristinen arviointi. Seuraavaksi on vuorossa testihenkilöiden avulla suoritettava käytettävyystesti, jossa tehdään käytettävyyden tasoa mittaavia testitehtäviä. Lopuksi tietoa käytettävyydestä kerätään vielä testihenkilöille osoitetulla kyselylomakkeella.

Tutkimuksessa löydettiin muutamia yleisiä perustoimintoja sisältävistä mobiilikäyttöliittymistä erilaisia ominaisuuksia, jotka selkeästi paransivat tai heikensivät käyttökokemusta. Vakaviin käytettävyysongelmiin ei tutkimuksessa törmätty. Tutkimustulosten perusteella mobiilisovellusten käyttöliittymien suunnittelussa kannattaa hyödyntää muutamia toimivia perussääntöjä, jos halutaan optimoida käyttäjäkokemusta.
Avainsanat:
Mobiilisovellus, käytettävyys, käyttäjäkokemus
© Tritonia 2014-2019