Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Herala, Minttu

#ilovediscgolf - Avainsanojen käyttö harrastuskuvien yhteydessä Instagramissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
115
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista avainsanojen käyttö on harrastuskuvien yhteydessä Instagramissa. Instagram on kuvien ja videoiden jakopalvelu, jota käytetään etenkin mobiilisovelluksella. Avainsanat ovat sanoja, joiden avulla kuvia ja muuta sisältöä voidaan luokitella helpommin löytyväksi ja liittää yhden linkin alle. Tutkimusaineisto koostui sadasta #kynnet ja sadasta #frisbeegolf-avainsanalla merkityistä kuvista. Teoreettinen viitekehys muodostui folksonomian, yhteisöllisen verkossa tapahtuvan luokittelun sekä sananmuodostuksen pohjalta.

Avainsanojen määrää, tehtävää ja muotoa tutkittiin suhteessa hakusanoina toimimiseen. Tutkimuksessa selvitettiin, paljonko kuvien yhteydessä oli käytetty avainsanoja ja selvisi, että avainsanojen määrä vaihteli kuvissa esimerkiksi sen mukaan, onko palvelun käyttö käyttäjälle tuttua ja onko käyttäjällä kiire. Avainsanoja oli käytetty kuvien yhteydessä paljon vähemmän, verrattuna avainsanoille asetettuun maksimimäärään. Tutkimuksessa selvitettiin myös, millaisia tehtäviä avainsanoilla kuvien yhteydessä käytettynä oli, ja usein yhdellä avainsanalla oli useita eri tehtäviä. Avainsanoja käytettiin usein kuvan kohteen yksilöintiin ja käyttäjän oman näkyvyyden lisäämiseksi. Tutkimuksessa selvitettiin myös, millaisia käytetyt avainsanat olivat rakenteeltaan ja miten ne muodostuivat. Tutkimus osoitti, että avainsanojen muoto oli yhteydessä avainsanojen tehtävään. Lyhyemmät ja yksinkertaiset ilmaisut olivat tyypillisiä kuvan kohteen yksilöivissä ja niiden ominaisuuksia kuvaavissa avainsanoissa ja nämä olivat myös hakusanoina toimivia. Pidemmät lauseet ja ilmaisut pyrkivät itseilmaisuun ja yhteisöllisyyteen, eivätkä toimineet hakusanana niin hyvin.

Tämän tutkimuksen mukaan harrastuskuvien avainsanat ovat monipuolisia ja avainsanojen käytössä näkyy käytön vapaus ja yhteisöllisyyden luominen. Harrastusten ja avainsanojen käytön yhteys näkyy avainsanojen sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentavana tehtävänä ja harrastuskuvat avainsanoineen ovat yksi harrastuksen toteuttamisen muoto Instagramissa.
Avainsanat:
Instagram, folksonomia, avainsana, harrastukset, sosiaalinen media
© Tritonia 2014-2019