Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Tulkki, Matti

Taloussuhdanteiden vaikutus arvosijoittamisen tuottavuuteen Suomen osakemarkkinoilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Rothovius
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
66
Arvosijoittaminen on yleinen ja verrattain yksinkertainen sijoitusstrategia, joka on historiallisesti johtanut ylituottoihin lähes kaikilla osakemarkkinoilla ympäri maailman. Menetelmän ajatuksena on löytää osakkeiden joukosta sellaiset, jotka ovat tietyllä perusteella nykyarvoonsa nähden alihinnoiteltuja. Yleisimpiä perusteita tämänkaltaiseen luokitteluun ovat esimerkiksi yrityksen markkina-arvo suhteessa sen kirja-arvoon tai tuottoihin. Arvo- ja kasvuosakkeiden tuottojen välistä erotusta kutsutaan arvopreemioksi, ja sen on todettu olevan positiivinen lukusissa tutkimuksissa.

Vaikka arvopreemion olemassaolosta vallitsee yksimielisyys, syitä ilmiön taustalla on ollut vaikeampi määritellä. Arvopreemion olemassaolo on todiste tehokkaiden markkinoiden oletusta vastaan, mikäli voidaan määritellä, ettei ilmiö johdu arvo-osakkeiden korkeammasta riskistä. Tätä koskien tutkijat eivät ole kuitenkaan päässeet yhteisymmärrykseen.

Eräs mahdollinen riskitekijä arvo-osakkeiden taustalla on niiden suurempi herkkyys talouden laskukausille. Mikäli voidaan todistaa, että arvo-osakkeet reagoivat voimakkaammin taloudellisiin matalasuhdanteisiin, voidaan tämä nähdä niihin liittyvänä riskinä, joka ainakin osaltaan selittää niiden korkeampia tuottoja normaaliolosuhteissa. Tämä tutkielma pyrkii selvittämään, miten taloudelliset laskusuhdanteet vaikuttavat arvo-osakkeiden riskikorjattuun tuottoon suhteessa kasvuosakkeisiin ja yleiseen markkinaindeksiin Suomen osakemarkkinoilla.

Tutkielman empiirisen osan tulokset osoittavat, että Suomen osakemarkkinoilla esiintyvää arvopreemiota ei voida selittää arvo-osakkeiden heikommalla suorituskyvyllä laskusuhdanteiden aikana. Päinvastoin, arvoanomalia osoittautuu merkittävämmäksi juuri laskukausien aikana. Tulokset ovat osittain ristiriidassa muilla markkinoilla suoritettujen tuoreiden tutkimusten kanssa. Tuloksia voidaan mahdollisesti selittää ainakin osaksi Helsingin pörssin rakenteen pohjalta, jossa teknologiaosakkeet ovat olleet isossa roolissa etenkin vuosituhannen vaihteen teknologiabuumin aikana.
Avainsanat:
Arvosijoittaminen, fundamenttianalyysi, suhdannevaihtelu
© Tritonia 2014-2019