Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Alanko, Jukka

Korkokattolainsäädännön vaikutukset pikaluottomarkkinoille

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Panu Kalmi
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pikaluotoille asetetun korkokaton vaikutuksia pikaluottomarkkinoille. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan korkokattolainsäädännön seurauksia pikaluottotoimialaan ja ylivelkaantumiseen. Lisäksi työllä haetaan vastausta positiivisen luottotietorekisterin paremmuudesta verrattuna asetettuun korkokattolainsäädäntöön. Lopputulokseksi muodostuu laadukas kokonaiskuva lainsäädännön onnistumisesta lyhyellä aikavälillä.

Teoreettinen viitekehys koostuu pikaluotoista, pikaluottomarkkinoista, ylivelkaantumisesta ja positiivisesta luottotietorekisteristä. Teoriaosiossa on esitetty tutkimuksia, artikkeleita ja asiantuntijoiden väittämiä mahdollisista toimialan muutoksista. Tutkimusongelma on ratkaistu laadullisella tutkimusmenetelmällä, jolloin kymmentä asiantuntijaa haastateltiin laadukkaan lopputuloksen muodostumiseksi. Asiantuntijat edustivat mahdollisimman montaa eri näkökulmaa toimialasta.

Tutkimustuloksien mukaan pikaluottomarkkinat ovat muuttuneet merkittävästi korkokattolainsäädännön seurauksena. Pienet pikaluottoyritykset ovat joutuneet lopettamaan toimintansa kannattamattomuuden vuoksi ja suuret yritykset ovat puolestaan muuttaneet tuotteitansa lainsäädännön mukaisiksi. Lyhytaikaiset ja pienet kertaluonteiset pikaluotot ovat poistuneet markkinoilta ja niiden tilalle ovat tulleet pääosin joustoluotot. Joustoluotot eivät kuitenkaan ole enää niin monen kuluttajan saatavilla kuin vanhat pikaluotot. Pikaluottomarkkinat ovat rauhoittuneet muutoksien seurauksena, mikä helpottaa etenkin talous- ja velkaneuvojien työtä. Tutkimustuloksista ei saatu selvitettyä korkokattolainsäädännön vaikutuksia ylivelkaantumiseen lyhyellä aikavälillä. Asiantuntijat eivät myöskään osanneet ottaa kantaa positiivisen luottotietorekisterin paremmuudesta verrattuna korkokattolainsäädäntöön. Asiantuntijoiden mielestä korkokattolainsäädännön vaikutuksien onnistuminen on ollut oikean suuntaista, toisin kuin tutkijan mielestä.
Avainsanat:
Pikaluotto, pikaluottomarkkinat, ylivelkaantuminen, positiivinen luottotietorekisteri
© Tritonia 2014-2019