Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kyyrö, Anja

VIRIKESETELI VAI iSPORT. Kahden tukimuodon vertailua: Case Itella Oyj

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Södermann
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
123
Itella Oyj:llä on pitkä historia henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa ja erityisesti henkilöstön liikunnan tukemisessa. Tämä tutkimus on toteutettu Itella Oyj:n pyynnöstä ja myöhemmin toimeksiantona Vaasan yliopistolle. Tutkimuksen tilaajana Itella Oyj:ssä toimii varsinaisesti Itella Viestinvälitys.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää teoreettisen lähdeaineiston ja haastattelututkimuksen avulla, kuinka esimerkiksi Virike-/Kulttuurisetelit soveltuvat Itella Viestinvälitys-yksikön käyttöön ja millainen Virikeseteleiden käyttömahdollisuus olisi verrattuna nyt käytössä olevaan iSport-järjestelmään. Tutkielman teoreettinen tausta pohjautuu työhyvinvoinnin osa-alueelle, unohtamatta kuitenkaan henkilöstöhyvinvointia sekä hyvinvoinnin tukemisen kustannuksia ja tuottavuuden kasvuna. Empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla virikeseteleiden referenssiyrityksiä, joilla Virikeseteleistä oli jo käyttökokemuksia. Huomioitavaa on, että vuoden 2009 alusta lähtien Virike- sekä kulttuurisetelit tulivat myös verovapaaksi henkilöstöeduksi, josta verohallinto on antanut omat ohjeistuksensa. Tämä on niin ikään huomioitu tässä tutkimuksessa. Tutkimuksella haluttiin myös selvittää mitkä tekijät rajoittaisivat ja mitkä tekijät edistäisivät Virikesetelien mahdollista käyttöönottoa tai käytön laajentamista sekä aktivoisivatko Virikesetelit henkilöstöä laajemmin käyttämään ja hyödyntämään tätä etuutta verrattuna iSport -järjestelmän käyttöön.

Virikeseteli- ja kulttuuriseteli ovat osa työterveyden edistämistä ja sen toteuttamistapaa. Suomessa työterveyden edistämistä vastaava käsite on työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Tämä käsite määrittelee työpaikan toiminnot ja toimenpiteet, joiden avulla pyritään säilyttämään työkyky. Kulttuurin vaikutusta työhyvinvointiin on tutkittu vasta viime vuosina ja tutkimusten pohjalta esimerkiksi Kulttuuritoiminnot hyväksyttiin Verohallinnon näkökulmasta työhyvinvointia edistäviksi toiminnoiksi liikunnan rinnalle
Avainsanat:
Työhyvinvointi, virike-/kulttuurisetelit, henkilöstöetu, virkistystoiminta
© Tritonia 2014-2019