Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pälli, Iina

Palveluiden tuotteistaminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Brita Herler
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
83
Palvelut perustuvat usein erityisosaamiseen. Palvelun tuotteistaminen mahdollistaa sen, että palvelutuotetta voidaan monistaa yrityksen ulkopuolle ja että siihen voidaan antaa käyttöoikeuksia. Näin palvelutuotteen taloudellinen hyödyntäminen mahdollistuu tuotteistamisen seurauksena. Tutkielmassa käsitellään sitä, miten tuotteistaminen tapahtuu ja millaisia vaikutuksia sillä on yritystoiminnalle. Palvelutuotetta voidaan konkretisoida erilaisilla keinoilla. Tärkeimpiä konkretisointi keinoja ovat tunnusmerkit, joihin tavaramerkki kuuluu. Sitä käytetään elinkeinotoiminnassa erottamaan tavaroita ja palveluita muiden tuotteista. Tavaramerkkiä säännellään tavaramerkkilailla (TmerkL 1964/7). Tavaramerkille voidaan saada yksinoikeus, joka luo haltijalleen tiettyjä oikeuksia.

Samalla, kun palvelutuotteen toisintaminen erilaisten dokumenttien pohjalta helpottuu, helpottuu myös tuotteen oikeudeton kopioiminen. Sitä, millaisilla keinoilla palvelun perustana olevaa erityisosaamista voidaan suojata, määritellään yhtenä tärkeimmistä teemoista. Palvelutuotteen taloudellinen hyödyntäminen on mahdollista franchinsing-toiminnan ja lisenssien avulla. Ne ovat liiketoiminnallisia menetelmiä, jotka perustuvat usein tavaramerkkiin. Suomessa ei ole lainsäädäntöä, jolla säädeltäisiin franchising-toimintaa, vaan siihen sovelletaan sopimusoikeuden yleisiä periaatteita.

Tutkimus on lainopillinen. Siinä määritellään vallitsevaa oikeuden tilaa käyttäen oikeuskirjallisuutta ja sallittuja oikeuslähteitä, kuten hallituksen esityksiä, apuna lain tulkinnassa. Näin muodostetaan kuvaa siitä, miten juridiikkaa voidaan hyödyntää tuotteistamisen ja tuotteistettujen palveluiden taloudellisen hyödyntämisen tukena. Samalla otetaan huomioon liiketaloudelliset seikat kuten tuotteistamisen hyödyt, brändäys ja franchising liiketoimintaan liittyvät haasteet. Niitä määritellään kansallisen kirjallisuuden, tieteellisten artikkeleiden ja tutkimuksien pohjalta
Avainsanat:
Immateriaalioikeus, tuotteistaminen, tavaramerkki, sopimus franchinsing,
© Tritonia 2014-2019