Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Saukko, Juhani

TALOPAKETTIEN KULUTTAJAMARKKINOINNIN SÄÄNTELY

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mika Kärkkäinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Oman kodin hankinta on suomalaisen perheen suurin investointi. Talopaketin hankintaan liittyvät kauppaneuvottelut tehdään yleensä mallistojen kuvista, yritysten kotisivuilla olevien tietojen tai kuluttajalle erikseen suunniteltujen luonnosten pohjalta. Päätös syntyy siten kirjallisten dokumenttien ja esitettyjen kuvien myötävaikutuksesta. Suurelta osin ostopäätös tutkimusten mukaan kuitenkin pohjautuu pelkästään tunteeseen ja mielikuviin. Markkinoinnilla ja myyjän toiminnalla on siten erittäin ratkaiseva rooli kuluttajien mielikuvien muovaamisessa.

Kuluttajansuojalailla pyritään turvaamaan kuluttajat elinkeinonharjoittajien mielivallalta, mutta toisaalta se antaa myös kaikille alan toimijoille yhtäläiset mahdollisuudet harjoittaa omaa liiketoimintaansa. Kuluttajansuojalain tulkintojen lähtökohtana on elinkeinonharjoittajien kuluttajaa vahvempi asema. Kuluttajansuojalaissa tarkoitettu markkinointi on käsitteenä laaja. Lakia varten tehtyjen esitöiden mukaan markkinointi käsittää sekä hyödykkeiden tarjonnan, että myös niiden myynnin. Oikeuskäytännössä markkinoinnin on katsottu tarkoittavan muutakin kuin pelkästään aktiivisia myynninedistämistoimenpiteitä.

Elinkeinonharjoittajan kannalta haasteelliseksi talopakettien markkinoinnin tekee tuotteen monimutkaisuus ja se, että itse tuote on harvoin kuluttajalle näytettävissä etukäteen. Markkinointiin liittyvä lisähaaste on myös kohteen ainutlaatuisuus, usein myös ainutkertaisuus ja siihen liittyvä suuri kuluttajalle tuleva taloudellinen riski.


Avainsanat:
talopaketti, markkinointi, sopimaton menettely, totuudenvastaisuus, harhaanjohtaminen
© Tritonia 2014-2019