Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hahto, Annimarja

Jakautuminen osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelussa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Juha Lindgren
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Sukupolven- tai omistajanvaihdos on lähivuosina ajankohtainen tapahtuma monessa yrityksessä. Sukupolvenvaihdosten sujuva toteutus on tärkeä asia yritystoiminnan jatkuvuuden ja työpaikkojen kannalta. Tämä korostuu erityisesti vaikeassa taloustilanteessa, kun yritykset kamppailevat talousvaikeuksissa ja työttömyys kasvaa. Sukupolvenvaihdoksen onnistuneeseen toteutukseen vaikuttavat monet erilaiset asiat, joista tässä tutkielmassa käsitellään verotusta.

Tutkielmassa käytettiin oikeusdogmaattista tutkimusmetodia, jolla selvitettiin oikeustilaa tutkimuskysymysten mukaisten tutkimusongelmien osalta. Lähteinä toimivat ensisijaisesti lainsäädäntö, lain esityöt, oikeustapaukset sekä oikeuskirjallisuus. Ensin selvitettiin oikeustilaa sukupolvenvaihdosten joidenkin toteuttamisvaihtoehtojen ja niiden verotuksen osalta. Tärkeässä osassa ovat sukupolvenvaihdoksien verohuojennukset.

Toiseksi selvitettiin jakautumisen sääntelyä. Jakautuminen on yritysjärjestely, joka voidaan tehdä joko kokonais- tai osittaisjakautumisena. Sen avulla yritystoimintaa voidaan jakaa tarkoituksenmukaisempiin kokonaisuuksiin. Tilanne voi olla esim. sellainen, että yritykseen on kertynyt paljon varallisuutta, ja sen osakkeiden arvo on korkea. Tämä voi olla ongelma sukupolvenvaihdoksen toteutumisen kannalta. Tässä tapauksessa voi olla tarkoituksenmukaista toteuttaa sukupolvenvaihdos osana vaiheittaista toimenpidesarjaa, jossa jakautuminen on esitoimena. Yhtiö voi jakautua esim. liiketoimintayhtiöksi ja kiinteistöyhtiöksi. Toimenpidesarjan lopputuloksena voi olla se, että toiminnan jatkaja hankkii liiketoimintayhtiön osakkeet, ja toiminnasta luopuva jää kiinteistöyhtiön omistajaksi. Suunnittelussa on huomioitava, että jakautumisen verosäännökset ovat osittain melko tiukkoja, ja jakautumiseen voi liittyä veroriskejä veronkiertosäännösten vuoksi.

Sukupolvenvaihdokset ovat aina yksilöllisiä, eikä yleispäteviä toimintaohjeita voida antaa. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa ja tehdä huolella.
Avainsanat:
Jakautuminen, sukupolvenvaihdos, yritysjärjestely, verosuunnittelu
© Tritonia 2014-2019