Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Johansson, Martti

Muutoksenhaku verotuksessa - osapuolet ja näiden oikeudellinen asema

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
79
Tutkimuksen taustalla ovat uusien taloudellisten ilmiöiden myötä jatkuvasti muuttuvat verolait sekä EU-oikeuden tuomat muutokset valtiollisiin säännöksiin. Verolainsäädännön nopea muutostahti voi potentiaalisesti aiheuttaa eriäväisyyksiä oikeuden pintatason ja syvätason välille. Tutkimuksen tutkimusongelman keskiössä on näiden ilmiöiden hahmottaminen ja niiden suhde verotuksen muutoksenhaun osapuolten oikeusturvaan. Tutkimuksessa on pyritty neutraalisuuteen verotuksen kolmen osapuolen, verovelvollisen, verohallinnon ja veronsaajan, oikeudellisen aseman arvioinnissa.

Tutkimus pohjaa sekä vahvasti että heikosti velvoittaville oikeuslähteille. Painoarvoa on siten pyritty antamaan sekä etabloituneiden oikeustieteilijöiden sanomisille kuin myös omalle pohdinnalle lain esitöitä ja pykäliä hyväksi käyttäen. Tutkimuksessa on myös viitattu käytännön tapauksiin ja hallinto-oikeuden tuoreisiin ei-lainvoimaisiin päätöksiin. Tällä tavoin myös oikeusrealistinen ulottuvuus on tuotu osaksi tutkielmaa.

Tutkimuksesta käy ilmi joukko oikeushierarkkisia kysymyksiä, jotka liittyvät tilanteisiin, joissa verotuksen osapuolet voivat kääntää verotuksellisen muutoksenhaun itselleen edulliseksi ja näin ollen kyseenalaistaa oikeuden syvätason.
Avainsanat:
verotus muutoksenhaku
© Tritonia 2014-2019