Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ylänkö, Joni-Petteri

Työoikeudellinen kilpailukieltosopimus yrityksen riskienhallintakeinona

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
95
Tutkielma tarkastelee lainopillista metodia käyttäen pätevän työoikeudellisen kilpailukieltosopimuksen edellytyksiä ja sitä miten tällaista sopimusta voitaisiin hyödyntää osana yrityksien harjoittamaa riskienhallintaa.

Työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus kilpailevan työnantajan kanssa työsuhteen päätyttyä tai oikeutta harjoittaa itse omaan lukuunsa kilpailevaa toimintaa. Tämän tyyppiset sopimukset ovat jatkuvasti yleistymässä elinkeinoelämässä. Oikein laaditulla kilpailukieltosopimuksella on mahdollista suojata mm. yrityssalaisuuksia, innovaatioita ja kilpailuetuja. Siten sillä voidaan varautua ja hallita yrityksen työntekijän työsuhteen päättymiseen liittyviä riskitekijöitä.

Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä ainoastaan työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä todellisessa kilpailunrajoitustarpeessa. Tätä koskeva arviointi suoritetaan aina tapauskohtaisesti ottamalla huomioon työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liike- tai ammattisalaisuuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät.

Kilpailukieltosopimus voi rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai oikeutta harjoittaa ammattiaan enintään kuuden kuukauden ajan työsopimuksen päättymisestä tai enintään vuoden ajan, jos työntekijän voidaan katsoa saaneen tästä haitasta kohtuullisen korvauksen. Kilpailukiellon noudattamisen tehosteeksi on mahdollista sopia enimmäismäärältään kuuden kuukauden palkkaa vastaavasta sopimussakosta.

Työsopimuslain vastaisesti tehty kilpailukieltosopimus on mitätön. Mikäli työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä, ei kilpailukielto myöskään tällöin sido työntekijää.
Avainsanat:
työoikeus, sopimusoikeus, kilpailukieltosopimus, riskienhallinta
© Tritonia 2014-2019