Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2003

Koski, Petri

TETRA-järjestelmän yhteentoimivuusominaisuuden varmistaminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Professori Riku Jäntti
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
99
Tämä Pro Gradu -tutkielma on tehty Saraware Oy:ssä alihankintatyönä Nokia Networksin Professional Mobile Radio -yksikölle. Tutkielman aiheena on yhteentoimivuusominaisuuden (InterOPerability Compliance) toiminnallisuuden var-mistaminen TETRA-järjestelmässä toiminnallisuustestauksen osalta.

IOP Compliance eli yhteentoimivuuden noudattaminen ominaisuuden tarkoituksena on varmistaa, että eri valmistajien tilaajaradiot voivat operoida Nokia TETRA-järjestelmässä. Tämä ominaisuus on kokoelma parannuksista, jotka kohdistuvat Nokian TETRA-järjestelmän hyväksymiin yhteensopivuusprofiileihin. Tämä yhteentoimivuus- ominaisuus ei ole varsinainen ominaisuus vaan pakollinen vaatimus Nokia TETRA-järjestelmältä, että se saataisiin toimimaan standardin tavoin.

Työn tuloksena syntyi integraatio- ja toiminnallisuustestaussuunnitelmat ja näihin kuuluvien testitapauksien kirjoitus, joita tuli yhteensä 22 kappaletta. Lopuksi kirjoitetut testitapaukset testattiin oikeassa testiympäristössä ja niistä saadut tulokset raportoitiin Lotus Notes-tietokantaan. Testitulokset olivat seuraavat: 21 testiä toimi järjestelmässä niin kuin pitikin ja ne saatiin raportoitua ok-tilaan ja yksi testi raportoitiin not possible-tilaan, koska sen suoritus ei ollut mahdollinen. Testien aikana löydettiin järjestelmästä kaksi virhettä, mutta löytyneet virheet eivät vaikuttaneet millään tavalla järjestelmän toimintaan.
Avainsanat:
TETRA, IOP Compliance, Testaus
© Tritonia 2014-2019