Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Kivinen, Milla

It could be Wegener’s granulomatosis. Subtitling Medical Terminology in Drama Series House M.D.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kristiina Abdallah
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
73
Audiovisuaaliset käännökset ovat tuttuja Suomessa, etenkin tekstittäminen. Dubbauksesta poiketen tekstittämisessä alkuperäinen säilyy käännöksen rinnalla ja kiinnittää katsojan huomion niiden välisiin eroihin. Nämä erot johtuvat sekä tekstittämisen rajoituksista, kuten tiivistämisestä, sekä mahdollisen käännösvastineen puuttumisesta toisessa kielessä.

Tässä pro gradu -tutkielmassa verrattiin suomenkielistä tekstitystä ja alkuperäistä ääniraitaa keskenään, haasteellisten tekstien säilyttämisen määrän selvittämiseksi av-käännöksessä. Käännöstapojen tutkimisessa sovellettiin James.S Holmesin käännösstrategiaa säilyttämisestä ja uuden luomisesta. Tutkielmassa selvitetään miten av-mediassa säilytetään terminologiaa ja missä määrin. Materiaali tutkimukseen on saatu House M.D. – sairaaladraama sarjan jaksoista Pilot, DNR ja Role Model. Sarja sisältää paljon lääketieteen terminologiaa jota käytettiin tutkimuksen materiaalina jakamalla se kategorioihin eniten esiintyvien termien mukaisesti. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään käännösstrategia, joka esiintyi useammin.

Eniten käytetyksi käännösstrategiaksi ilmeni säilyttäminen, termit oli jätetty kääntämättä jos ne esiintyivät sellaisenaan myös suomalaisen lääketieteen termistössä tai niille oli löydetty suomenkielinen vastine. Luovempi käännöstapa olisi mahdollisesti vähentänyt autenttisuutta ja vaikeuttanut juonen seuraamista katsojan näkökulmasta, pienten erojen merkityksissä muuttaessa liikaa tapahtumien varsinaista kulkua. vähemmän käytetty strategia oli luova käännöstapa, jossa alkuperäisestä oli poikettu tai termi oli jätetty kääntämättä. Syynä tähän voidaan pitää lähinnä pyrkimystä säilyttää alkuperäisen kaltainen autenttisuus, sekä alkuperäisten termien lyhyttä muotoa, joka sopii yhteen tekstitykselle ominaisten rajoitteiden kanssa.
Avainsanat:
Subtitling, LSP, Medical translation, retention, re-creation
© Tritonia 2014-2019