Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ratia, Antto

EUROOPAN KESKUSPANKIN KORKOPÄÄTÖSTEN VAIKUTUS OSAKEMARKKINOIHIN SUOMESSA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Janne Äijö
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia Euroopan keskuspankin (EKP) yllättävien ohjauskorkopäätösten vaikutusta osakemarkkinoihin Suomessa. Tarkastelussa ovat OMXH -­‐‑indeksin sekä yhdeksän OMXH -­‐‑toimialaindeksin päivittäinen aineisto vuosilta 1999–2010.

Korkopäätösten vaikutusta osaketuottoihin pyritään selvittämään EKP:n ohjauskorkoaineiston avulla. Toteutuneita ohjauskorkopäätöksiä verrataan analyytikoiden ennusteisiin, jolloin voidaan tutkia tarkemmin vain markkinoille yllätyksenä tulleiden korkopäätösten vaikutus osakkeiden hintoihin. Tavoitteena on tutkia aiheuttavatko yllätyksenä tulleet korkopäätökset epänormaaleja tuottoja osakkeissa tapahtumapäivänä ja sen ympärillä. Tutkimus on toteutettu event study –menetelmällä, joka on melko yleisesti käytetty teoreettinen viitekehys epänormaalien osaketuottojen analysoimiselle.

Tutkimuksessa havaittiin, että EKP:n korkopäätökset olivat ennakoitavissa ja tulivat vain harvoin yllätyksenä markkinoille. Yllättävät korkopäätökset vaikuttivat lisäksi vain harvoin osakekursseihin. Niissä tapauksissa, missä osakekurssit reagoivat korkopäätöksiin havaittiin osakekurssien ja yllättävien korkopäätösten välillä pääsääntöisesti positiivinen riippuvuus.
Avainsanat:
Keskuspankki, korkopäätökset, osakemarkkinat
© Tritonia 2014-2019