Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vuorela, Marjo

Maankäyttösopimukset kunnan maapolitiikan osana ja sopimuskorvausten käsittely kunnan kirjanpidossa.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
101
Tutkimuksessa tarkastellaan maankäyttösopimuksia, niiden oikeudellista luonnetta ja maankäyttösopimuskorvauksien käsittelyä kunnan kirjanpidossa. Taustalla on Vaasan kaupungin kiinteistötoimen ja kuntatekniikan toive selkeyttää maankäyttösopimuskorvausten kirjauskäytäntöjä ja sitä, miten parhaiten varmistettaisiin, että maankäyttösopimuskorvaukset tulisivat kanavoitua neuvoteltujen alueiden yhdyskuntarakentamiseen. Vertailukaupunkeja hyödyntämällä on pyritty selvittämään, miten muissa kaupungeissa on kyseiset korvaukset kanavoitu ja miten niissä huolehditaan maankäyttösopimuksilla sovittujen alueiden yhdyskuntarakentamisesta. Tavoitteena on luoda Vaasan kaupungille toimintamalli maankäyttösopimuskorvausten kanavoimiseksi suoraan yhdyskuntarakentamisen investointeihin.

Tutkimusaineistoa on kerätty lähdekirjallisuudesta sekä haastattelemalla ja keskustelemalla Vaasan kaupungin maankäyttösopimusasioista, yhdyskuntarakentamisesta ja taloudesta vastaavien henkilöiden kanssa. Vertailukaupunkien osalta on suoritettu kyselytutkimus. Kyselytutkimus on suoritettu sähköpostitse Jyväskylän, Oulun ja Kuopion maankäyttösopimusasioista vastaaville virkamiehille.

Tutkimuksessa tuli esille, etteivät MRL 12 a -luvun säännökset käsittele lainkaan sitä, että maankäyttösopimuksin saadut korvaukset olisivat korvamerkittyjä yhdyskuntarakentamiseen. Näin ollen kunnat itse päättävät, millä tavoin ne huolehtivat maankäyttösopimuksilla sovittujen vastuiden hoitamisesta. Tutkimuksessa selvisi, että osa vertailukaupungeista käyttää korvausten kohdentamista, jolloin neuvotellut korvaukset kanavoidaan suoraan yhdyskuntarakentamiseen. Toiset kaupungit, kuten Vaasa, tulouttavat korvaukset kaupungin kassaan ja yhdyskuntarakentaminen hoidetaan erillisen investointibudjetin kautta. Vertailemalla näitä erilaisia käytäntöjä tultiin siihen johtopäätökseen, että Vaasan näkökulmasta yksinkertaisin ja selkein sekä vähiten byrokraattisin tapa olisi kanavoida korvaukset suoraan kuntatekniikan yhdyskuntarakentamiseen, mihin Vaasan kaupunginvaltuustokin on esittänyt korvaukset käytettäväksi vahvistaessaan Vaasan kaupungin maapoliittisen ohjelman 13.12.2011.
Avainsanat:
Maankäyttösopimus, Maankäyttösopimuskorvaus, Kuntatalous
© Tritonia 2014-2019