Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Laitinen, Tommi

Taloudellisen taantuman vaikutus liikearvon alaskirjausriskiin suomalaisilla pörssiyrityksillä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
62
IAS 36 Omaisuuserien arvon aleneminen-standardin mukaan liikearvon arvonalentumistesteissä määritetään kassavirtaa tuottavalle yksikölle joko myynti- tai käyttöarvo (IAS 36.22). Taloudellisen taantuman aiheuttama epävarmuus vaikuttaa sekä omaisuuserän myyntiarvoon että käyttöarvoon (Prakash 2010). Liikearvon arvonalentumistestauksessa taantuma saa tulevaisuuden kassavirrat näyttämään epävarmemmilta. Liikearvo tulee myös kirjata alas ensimmäisenä, mikäli rahavirtaa tuottavan yksikön arvo todetaan olevan alle tasearvostuksen (IAS 36.104). Siksi taloudellisen laskukauden omaisuusarvoja rapauttava vaikutus tulisi näkyä lisääntyneenä määränä liikearvon alaskirjauksia.

Tämä tutkimuksen tavoitteena on selvittää nostaako taloudellinen taantuma liikearvon alaskirjausriskiä. Lisäksi pyritään selvittämään, mitkä yrityskohtaiset tekijät nostavat liikearvon alaskirjausriskiä taantuman aikana. Tutkittavia yrityskohtaisia tekijöitä ovat liikearvon määrä, yrityksen koko, yrityksen velkaisuus ja taloudellinen asema sekä liikevaihdon pieneneminen.

Tutkimukseen tarvittava tilinpäätösaineisto kerättiin Thomson One Bankerin Datastream-tietokannasta. Lopullinen tutkimusaineisto ajoittui vuosille 2007–2013 ja sisälsi 447 yritys-vuosi-havaintoa. Tutkimukseen tarvittava BKT-data saatiin Eurostatin tietokannasta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin logistista regressiomallia.

Tutkimustulosten mukaan taantumassa liikearvon alaskirjausriski nousee. Yrityskohtaisista tekijöistä alaskirjausriskiä taantumassa nostaa yrityksen velkaisuus. Sen sijaan taantuman pitkittymisen vaikutus alaskirjausriskiin ei saanut tukea näistä tuloksista. Yrityskohtaisista tekijöistä liikearvon määrän, yrityksen koon ja taloudellisen aseman ei havaittu nostavan liikearvon alaskirjausriskiä taantuman aikana.
Avainsanat:
Liikearvo, taantuma, IAS 36, omaisuuserien arvostus, alaskirjausriski
© Tritonia 2014-2019