Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Haapakoski, Jani

Mobiilien painonhallintasovellusten motivointikeinot

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen & Suvi Isohella
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
138
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisin motivointikeinoin älypuhelimien painonhallintasovellukset tukevat käyttäjän painonhallintatavoitteita. Tutkimuksen kohteena oli neljä liikunta- ja ravintopäiväkirjan toiminnot sisältävää mobiilia painonhallintasovellusta. Tutkimuksen tavoitteeseen vastattiin kolmen tutkimuskysymyksen avulla, joita selvitettiin hierarkkisen tehtäväanalyysin käyttötesteillä. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin, millaisia vakuuttavan teknologian (persuasive technology) motivointikeinoja sovelluksissa käytettiin. Selvisi, että sovellukset motivoivat vetoamalla enimmäkseen käyttäjän järkeen ja vain vähän vaistomaisiin tunteisiin. Motivointi tapahtuu pääasiassa helpottamalla kirjaustoimintojen suorittamista oikopolkujen ja digitaalisen pelin mekanismin avulla. Sovellukset käyttävät kirjaustietojen automatisoidun syöttämisen apuna älypuhelimen sisäistä teknologiaa ja ulkoisia laitteita, mutta vain suppeissa käyttötarkoituksissa. Sosiaalista mediaa käytetään viestintävälineenä ja käyttäjien vertaispaineen nostattajana.

Toisen vaiheen käyttötestissä selvitettiin, millaisia tieteellisen näyttöön perustuvia behavioristisia painonhallintastrategioita ja niistä johdettuja vaihtoehtoisia painonhallintastrategioita sovelluksissa käytetään. Selvisi, että hyödynnetyt strategiat ovat teemoiltaan painonhallinnan mittaustoimintoihin liittyviä, eivät henkisiin esteisiin liittyviä. Vaihtoehtoisten strategioiden vähäinen hyödyntäminen indikoi, että sovellukset on suunniteltu laihdutustarkoituksiin, ei kokonaisvaltaiseen painonhallintaan.

Käyttötestien kolmannessa vaiheessa tutkittiin ovatko painonhallintasovellukset läpinäkyviä, eli näkyykö mittaustoimintoja ohjaavaa teoriapohjaa avoimesti käyttäjälle. Testien perusteella painonhallintasovellukset eivät ole läpinäkyviä. Puolessa sovelluksista joukkoistamisella on suuri merkitys mittaustoimintojen tietojen rakentumisessa. Liikuntapäiväkirjan toiminnoissa on ravintopäiväkirjan toimintoja enemmän subjektiivisia ominaisuuksia.

Tutkimukseni mukaan sovellukset jakautuvat kahteen päätyyppiin: kirjaussovelluksessa motivoinnin pääpaino on tarkassa ja helpotetussa energiatasapainon mittauksessa ja painonvalmennussovelluksessa johdattelevassa käyttäjän opastuksessa.
Avainsanat:
Vakuuttava teknologia, painonhallinta, mobiilisovellus, motivaatio, digitaalinen peli, sosiaalinen media
© Tritonia 2014-2019