Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Lehtola, Leena

Vuorovaikutusideologia suhteessa käytännön vuorovaikutukseen. Kansalaisraadin pienryhmäkeskustelujen fasilitointi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
67
Tämän tutkielman aihe on deliberatiivisen pienryhmäkeskustelun fasilitoinnin vuorovaikutusideologian suhde käytännön vuorovaikutukseen. Fasilitointi tarkoittaa pienryhmäkeskustelun ohjausta, eli tutkielmassa toisin sanoen tarkastellaan sitä, millainen suhde sillä, mitä keskustelun ohjaajien pitäisi tehdä, on siihen, mitä he oikeasti tekevät.

Tutkielman aineisto on Vaasassa syksyllä 2010 järjestetystä kansalaisraati-nimisestä lähidemokratian sovelluksesta, ja se sisältää yhteensä vajaan kuuden tunnin verran kahden eri fasilitoijaparin ohjaamia keskusteluja.

Ammatillisella vuorovaikutusideologialla tarkoitetaan sellaisia malleja, teorioita ja ohjeistuksia, joita ammattialojen edustajilla itsellään on omasta vuorovaikutuksestaan. Fasilitoinnin vuorovaikutusideologian tärkeimmät periaatteet ovat, että fasilitoijat eivät saa laittaa sanoja raatilaisten suuhun ja että kaikkien raatilaisten täytyy saada näkemyksensä kuuluville.

Sitä, mitä fasilitoijat oikeasti tekevät, tarkastellaan keskustelunanalyysin avulla. Ideologian ja käytännön suhde voi Anssi Peräkylän ja Sanna Vehviläisen mukaan olla neljän eri tyypin mukainen ja näistä tyypeistä kolme esiintyy fasilitoinnin ideologian ja käytännön suhteessa: analyysi täydentää ideologian kuvausta vuorovaikutuksesta, tekee kuvauksesta yksityiskohtaisemman ja tarjoaa uusia näkökulmia ideologian ymmärtämiseen.

Lisäksi keskustelunanalyysi osoittaa ristiriitoja ideologian sisällä. Kaikkien periaatteiden täydellinen noudattaminen yhtä aikaa ei ole mahdollista, sillä yhden toteuttaminen jättää toisen tavoittamatta. Fasilitoijana toimiminen on tasapainoilua eri ohjeiden välillä.
Avainsanat:
ammatilliset vuorovaikutusideologiat, keskustelunanalyysi, kansalaisraati
© Tritonia 2014-2019