Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Myllykoski-Hanhela, Sari

Sijoitusneuvottelun suunnittelu. Pankin välineet sijoittajan oikeusturvan varmistamiseen.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Talouden globalisaatio, monimutkaiset sijoitustuotteet ja jatkuva muutos vaativat sijoittajalta talouslukutaitoa ja osaamista erilaisista rahoitusvälineistä. Tutkielmassa tarkastellaan sijoituspalvelun tarjoajan mahdollisuuksia suojata sijoittajan asema ja hallita moniulotteisen ympäristön riskit sijoitusneuvottelussa, kun selonotto- ja tiedonantovelvollisuudet on määritelty lainsäädäntöön väljästi.

Tutkielman ongelmakentän muodostaa sijoituspalvelun tarjoajan ja ei-ammattimaisen sijoittajan välinen osaamisen epätasapaino. Tavoitteena on määritellä hyvä tapa antaa sijoitusneuvontaa, tunnistaa riskielementit ja luoda toimintasuosituksia. Tutkimusmenetelmänä on lainoppi, vastauksia haetaan selvittämällä lainsäädäntöä, itsesääntelyä ja standardeja sijoitusneuvonnan näkökulmasta.

Tutkimuksessa havaittiin, että sijoittajan tietoaukkojen pienentäminen tapahtuu sijoitusneuvonnassa jaettavan tiedon avulla, ammattitaitoisesti toteutetun neuvotteluprosessin tuloksena. Tiedon jakamisen välineeksi on suositeltavaa kehittää Internet-sovellus ja dokumenttipankki. Palvelun tarjoajan tulisi huomioida myös sijoittajien erilaisuus, samalla kun sijoitussuunnitelma ja sijoitussuositukset ovat yksilöllisiä ja näkökulmana on asiakkaan etu. Sijoittajan riskiprofiilin määrittely on tärkeää, se tulisi sijoituspäätöksen itsenäisyyden vuoksi tapahtua sijoittajan toimesta itsenäisesti sanallisen arvion avulla.
Avainsanat:
Sijoitustuotteet, neuvottelu, osaaminen, hyvä tapa, sääntely, tiedonantovelvollisuus
© Tritonia 2014-2019