Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Heinua, Kristiina

Ratsastuskoulujen viestintä harrastajan näkökulmasta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
95
Tutkielman tavoitteena oli selvittää ratsastuskoulujen viestintää harrastajan näkökulmasta. Harrastajia ovat talliyhteisön jäsenet. Tutkimus jakautui kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa selvitettiin kyselyn avulla ratsastuskoulun ja harrastajien käyttämiä viestintäkanavia tiedon hakemisessa, lähettämisessä sekä vastaanottamisessa. Toisessa osassa tarkasteltiin sisällönanalyysin avulla lähemmin kahta ratsastuskoulun ja harrastajan viestinnässä käytettyä viestintäkanavaa, Facebookia ja verkkosivuja.

Ensimmäisessä osassa tehtiin kysely kolmen ratsastuskoulun asiakkaille. Ratsastuskoulut sijaitsivat, Vaasassa, Kokkolassa ja Helsingissä. Kyselyyn vastasi 60 asiakasta. Tutkimuksesta selvisi, että vastaajien eniten käyttämät kanavat tiedonhaussa olivat verkkosivut, kasvokkaisviestintä ja ilmoitustaulu. Ilmoitustaulun kautta haettiin eniten tietoa ajankohtaisista asioista, kilpailuista, ja tapahtumista. Palvelujen hinnoista ja kursseista/leireistä haettiin tietoa verkkosivujen kautta. Kasvokkaisviestinnän avulla haettiin tietoa ratsastustunneista. Ratsastuskoulut käyttivät eniten tiedon lähettämisessä kasvokkaisviestintää, sekä ilmoitustaulua, jonka kautta ratsastuskoulut lähettivät tietoja eniten ratsastuskoulun asioista, vain palvelujen hinnoista verkkosivut viestivät enemmän. Vastaajat haluaisivat vastaanottaa tietoja ratsastuskoulusta usein kasvokkaisviestinnän avulla. Ratsastuskoulujen haluttaisiin lähettävän tietoja eniten ilmoitustaulun kautta. Ratsastuskoulujen ja harrastajien käyttämät viestintäkanavat olivat melko samoja. Tätä tulosta tukivat vastaukset, joissa suurin osa harrastajista vastasi löytävänsä ja saavansa tarpeeksi tietoa ratsastuskoulujen asioista.

Toisessa osassa selvitettiin, mitä asioita Facebookin ja verkkosivujen välityksellä harrastajat ja ratsastuskoulut viestivät, sekä kuka viestii kenelle. Vieraskirjassa henkilökunta vastasi lukijoiden kysymyksiin. Harrastajien henkilökunnalle lähettämien viestien aihepiirit koskivat useimmiten ratsastustunteja sekä tallin hevosia. Verkkosivuilla tutkittiin ratsastuskoulujen viestintää uutis- ja ajankohtaispalstoilla. Verkkosivuilla tiedotettiin harrastajille silloin, kun talliyhteisössä tapahtui jotain normaalista poikkeavaa. Facebook-sivuilta tutkittiin seinällä viestitettäviä asioita. Facebook-sivujen kautta viestityt asiat koskivat ratsastuskoulun sisäisiä asioita, ja seinälle kirjoittajana toimi vain ratsastuskoulu. Facebook-ryhmä oli jäsenten keskinäinen viestin, jonka välityksellä lähetettiin kuvia, pyydettiin apua, etsittiin ja lainattiin tavaroita.
Avainsanat:
Yhteisöviestintä, sosiaalinen media, ratsastuskoulu, verkkoviestintä
© Tritonia 2014-2019