Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Isosaari, Katariina

Absit ja espit hyötykäyttöön - Sanomalehtikielessä käytettyjen lyhenteiden tarkastelua

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
110
Työn päätavoitteena on tuoda esiin ilmiöitä, joita on havaittavissa lyhenteiden käytössä sanomalehtikielessä. Analysoitavana on kaksi Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella ilmestyvää maakunnallista sanomalehteä: Ilkka ja Pohjalainen. Tutkimusmateriaali koostuu lyhenteistä, jotka on poimittu järjestelmällisesti sanomalehtiartikkeleista viikon ajalta keväältä 2003 ja keväältä 2010.

Kummassakin lehdessä suositaan enemmän suurkirjainlyhenteitä kuin pienkirjainlyhenteitä kielenhuollollisista suosituksista huolimatta. Suurkirjainlyhenteiden käyttö on lisääntynyt kummassakin lehdessä verrattaessa vuoden 2003 aineistoa vuoden 2010 aineistoon. Sekalyhenteitä lehtiteksteissä esiintyy vain vähän. Eniten lehtiteksteissä käytetään kansainvälisten järjestöjen, liittojen ja uutistoimistojen lyhenteitä sekä erilaisten ammatti- ja etujärjestöjen lyhenteitä. Seuraavaksi eniten on urheiluun liittyviä lyhenteitä. Myös talouteen ja politiikkaan liittyviä lyhenteitä on runsaasti. Lyhenteitä jätetään lehtitekstissä paljon selittämättä.

Vuoden 2003 aineistossa on lyhenteitä 5267, Pohjalaisessa 2468 ja Ilkassa 2799. Keskimäärin yhdessä Pohjalaisessa on 353 lyhennettä ja Ilkassa noin 400. Keskimäärin Pohjalaisessa on 78 erilaista lyhennettä ja Ilkassa 94. Vuoden 2010 aineistossa oli lyhenteitä 4717, Pohjalaisessa 2238 ja Ilkassa 2479. Keskimäärin yhdessä Pohjalaisessa on 320 lyhennettä ja Ilkassa 355. Keskimäärin Pohjalaisessa on 92 erilaista lyhennettä ja Ilkassa 97. Ilkassa käytetään Pohjalaista enemmän lyhenteitä. Lyhenteiden kokonaismäärä ei lisääntynyt ajanjaksojen välillä, mutta erilaisten lyhenteiden määrä on kasvanut kummassakin lehdessä.

Sanomalehtien otsikoissa käytetään runsaasti lyhenteitä. Erityisesti urheilusta, taloudesta ja erilaisista järjestöistä kertovissa uutisten otsikoissa on paljon lyhenteitä. Suurkirjainlyhenteitä suositaan myös otsikoissa eniten. Vuoden 2003 aineistoissa on 2043 otsikkoa viikon aikana, joista lyhenteellisiä otsikoita on 290. Vuonna 2010 otsikoita on 1706, joista lyhenteellisiä otsikoita on 190. Otsikoiden määrä on vähentynyt kummassakin lehdessä ja lyhenteiden käyttö otsikoissa väheni tutkimallani aikavälillä.
Avainsanat:
kielenhuolto, lehtikieli, lyhennetyypit, lyhenteet, otsikot
© Tritonia 2014-2019