Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Salonen, Lauri

Tarkastuslaitoksen liiketoiminnan laajentaminen, Case: Scanlevel Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anna-Maija Wörlin
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
68
Tässä tutkielmassa analysoidaan tarkastuslaitoksen liiketoiminnan laajentamista muille tarkastustoiminnan aloille. Tavoitteena on löytää case-yrityksenä toimivalle Scanlevel Oy:lle potentiaalisia uusia liiketoiminta-aloja, joille yrityksen toimintaa voitaisiin laajentaa ja näin ollen kasvattaa yrityksen tuottamaa voittoa. Scanlevel Oy on polttoainemittareiden tarkastuksiin keskittynyt tarkastuslaitos. Yrityksen tavoitteena liiketoiminnan laajentamisessa on pyrkiä hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia resursseja ja tietotaitoa tarkastustoiminnasta.

Tutkielman aineisto koostuu toimeksiantajayrityksen arkistoiduista dokumenteista, haastatteluista, tarkastuslaitoksen toimintaa ohjaavista standardeista ja lainsäädännöstä sekä liiketaloustieteen kirjoista ja artikkeleista. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen pohjana toimii Michael E. Porterin luoma viiden kilpailuvoiman malli, johon on lisätty Adam Brandenburgerin ja Barry Nalebuffin esittämä kuudes kilpailuvoima. Tämän teoreettisen mallin pohjalta on luotu tarkastustoimintaan soveltuva kuuden kilpailuvoiman malli, jonka avulla on käsitelty tarkastuslaitoksen toiminnan kannalta tärkeitä tekijöitä. Kuuden kilpailuvoiman mallia on käytetty Scanlevel Oy:n kannalta potentiaalisimpien uusien liiketoiminta-alojen rakenteellisen analyysin tekemiseen. Rakenteellinen analyysi on tehty yleisellä tasolla tarkastuslaitoksen näkökulmasta. Potentiaalisimmat liiketoiminta-alat on valittu ottaen huomioon yrityksen tavoite laajentaa liiketoimintaa muille tarkastustoiminnan aloille. Näitä toimialoja on tutkittu tarkemmin Scanlevel Oy:n kannalta SWOT-analyysin avulla.

Tutkimuksen mukaan potentiaalisimpia toimialoja liiketoiminnan laajentamiseen ovat vaakojen ja alkoholijuomamittareiden tarkastustoiminta. Näillä aloilla toimijoita on vähän ja markkinaosuudet vain muutamien suurten yritysten hallinnassa, joten uutena toimijana kilpailuun mukaan pääseminen on vaikeaa. Scanlevel Oy:n asema tarkastuslaitoksena ja kokemus tarkastustoiminnasta helpottavat kuitenkin näille uusille aloille siirtymistä. Tutkimus antaa käytännöllistä tietoa uusista tarkastustoiminnan aloista ja osoittaa, että liiketoiminnan laajentamista kannattaa tutkia lisää, etenkin kustannuksien ja odotettavien tuottojen osalta.
Avainsanat:
liiketoiminnan laajentaminen, viiden kilpailuvoiman malli, tarkastuslaitos, tarkastustoiminta
© Tritonia 2014-2019