Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Mäntylä, Maria

Yllättäjät ja epäonnistujat urheilujournalismissa. Suomalaisurheilijoiden arvottaminen lehdistössä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Terttu Harakka
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Tässä työssä yhdistyvät urheilujournalismi sekä suhtautumisen teoria. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten urheilujournalismissa arvotetaan yllättäjiä ja epäonnistujia. Arvottamista tutkitaan suhtautumisen teoriaan kuuluvan arvioinnin järjestelmän avulla. Sen kautta on mahdollista tarkastella teksteistä ilmenevää kirjoittajan asennetta. Tässä tutkimuksessa arvottamisella tarkoitetaan kielellisin keinoin tapahtuvaa arvottamista.

Tutkimusaineistona on yhteensä 50 urheilu-uutista Helsingin Sanomista ja Ilta-Sanomista. Tekstit käsittelevät suomalaisia urheilijoita, jotka yllättivät menestyksellään tai epäonnistuivat odotuksiin nähden vuoden 2006 Torinon olympialaissa. Aineiston teksteistä olen tutkinut ihmisten sekä tunteiden arvottamista suhtautumisen teorian viitekehyksessä.

Tutkimuksessa käy ilmi, ettei yllättäen olympiamitalin voittaneista yksilöurheilijoista yritetty heti rakentaa urheilusankareita. Joukkueiden pelaajista sen sijaan rakennettiin sankareita jo yksittäisten otteluvoittojen perusteella. Epäonnistujien arvottamisessa näkyivät selvästi ennakko-odotukset menestyksestä. Yllättäjät jäivät vahvojen odotusten vuoksi epäonnistujien varjoon, eivätkä saaneet kovin paljoa eksplisiittistä myönteistä arvottamista osakseen. Epäonnistujia arvotettiin Ilta-Sanomissa eksplisiittisesti kielteisesti, kun taas Helsingin Sanomissa keskityttiin enemmän tunteiden arvottamiseen epäonnistujista kerrottaessa. Ilta-Sanomien aineistossa esiintyi määrällisesti enemmän ihmisten ja tunteiden arvottamista kuin Helsingin Sanomissa. Arvottaminen Ilta-Sanomissa oli subjektiivisempaa, viihteellisempää ja draamahakuisempaa kuin Helsingin Sanomien aineistossa. Lisäksi isänmaallisuus näkyi Ilta-Sanomien aineistossa selvemmin. Urheilussa arvostettu reilu peli toteutuu Helsingin Sanomissa esiintyvässä arvottamisessa selkeämmin kuin Ilta-Sanomissa.
Avainsanat:
urheilujournalismi, suhtautumisen teoria, arvottaminen
© Tritonia 2014-2019