Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Lehtiniemi, Outi

Individualstil i horoskopen i damtidningarna Julia och VeckoRevyn. En studie i lexikon och innehåll

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nina Pilke
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
103
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, kuinka kirjoittajan yksilötyyli tulee esille horoskooppien kielessä. Tutkin kahta ruotsalaista naistenlehteä (Julia ja VeckoRevyn), joiden horoskoopeilla on sama kirjoittaja, mutta eri kohderyhmä. Julia on suunnattu teini-ikäisille tytöille, kun taas VeckoRevyn on suunnattu nuorille aikuisille.

Tarkoituksenani on selvittää, missä määrin kirjoittaja ottaa kohderyhmän huomioon sanavalinnoissaan ja teemavalinnoissaan, vai toistaako hän joitakin ilmaisuja kohderyhmästä riippumatta. Horoskoopit voidaan mieltää minilekteiksi, joille on tyypillistä tietynlainen stereotyyppisyys, mikä saattaa vaikuttaa kirjoittajan valintoihin. Tämän vuoksi tutkimus huomioi kirjoittajan ja kohderyhmän lisäksi osittain myös horoskoopin genrenä.

Keskityn tutkimuksessani tarkastelemaan horoskooppien sanastoa ja sisältöä, jotka olennaisesti myös linkittyvät toisiinsa. Sanastoanalyysissä tutkin eri sanaluokkien jakautumista keskenään, sanojen frekvenssiä sekä sanojen modaalisia ja semanttisia ominaisuuksia. Sisältöanalyysissä keskityn horoskooppien makro- ja mikroteemojen selvittämiseen. Tutkimuksessa korostuu kvantitatiivisuus, mutta se sisältää myös kvalitatiivisia ja komparatiivisia piirteitä.

Analyysini osoittavat, että kirjoittaja käsittelee horoskoopeissaan pääasiassa samoja teemoja (ystävyys-, pari- ja perhesuhteita, arkiaskareita sekä vapaa-ajan aktiviteetteja), ja suosii yksilötyylille ominaiseen tapaan tiettyjä samoja sanoja (vän, handla om ja rolig) sekä ilmaisuja (just nu ja det finns en risk) kohderyhmästä riippumatta. Toisaalta kohderyhmä näkyy kirjoittajan kielenkäytössä kaikilla tutkituilla tasoilla, horoskooppien ulkoasusta eri sanaluokkien jakautumiseen, sanavalintoihin (skola vs. yrkesliv) sekä mikroteemoihin (koulunkäynti vs. työelämä).
Avainsanat:
individualstil, horoskop, lexikon, innehåll, målgrupp
© Tritonia 2014-2019