Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Lyly, Jani

Visuaalisen viestinnän vaikutusmahdollisuudet kuluttajakäyttäytymisen ohjaamisessa verkkokaupan etusivulla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Soronen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Suomalaiset ostivat tuotteita verkkokaupoista vuonna 2011 yli 10 miljardilla eurolla. Toimijoita alalla on runsaasti ja kilpailu kovaa. Verkossa asiakkaat liikkuvat eri kauppojen välillä, vertailevat kauppoja keskenään ja toimivat kriittisemmin kuin perinteisen kaupan suhteen. Verkkokaupan on toimittava notkeasti ja asiakaslähtöisesti. Avaimena verkkokaupankäynnissä ei ole välttämättä se, mitä myydään ja millä hinnalla, vaan se, miten tuotteet ja palvelut tarjoillaan. Verkkokauppojen ulkoasu ja viestinnän tehokkuus ovat nykyään yhä tärkeämmässä asemassa uusien asiakkaiden hankkimisessa ja vanhojen asiakkaiden houkuttelemisessa palaamaan ostoksille.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä elementit tutkitun verkkokaupan etusivulla houkuttelevat käyttäjiä klikkaamaan linkkejä ja millaisella tavalla tietoa tulisi sijoittaa sivulle, jotta sivuston käyttäjät löytäisivät etsimänsä informaation mahdollisimman nopeasti ja helposti. Informaatioarkkitehtuurin suunnittelun ja arvioinnin lähtökohtina tutkimuksessa käytetään aiempia aihetta koskevia tieteellisiä julkaisuja sekä web-suunnitelun oppaita. Tutkimuksen aineistona on Superkauppa.fi-verkkokaupan etusivu. Elementtien erottelu toteutettiin soveltamalla hahmolakeja sekä sisältökomponentti-analyysiä aineistoon. Rajattujen elementtien sisältämien linkkien keräämät klikkaukset selvitettiin kävijäseurantaohjelman avulla. Elementtien keräämiä klikkausmääriä vertailtiin keskenään, minkä pohjalta muodostettiin yleiskuva klikkausten ja käyttäjien huomion jakautumisesta erityylisten sekä sijainniltaan poikkeavien elementtien välillä.

Tulosten mukaan tärkein tekijä elementin keräämän linkkiliikenteen määrään on elementin vertikaalinen sijainti etusivulla. Mitä aiemmin elementti tulee vastaan sivua selattaessa, sitä suositumpi se on. Klikkaukset painottuvat myös TLB-mallin mukaisiin sivuston reuna-alueisiin. Tulokset osoittivat, että elementin kuva- ja tekstisisältö vaikuttavat suosioon. Erityisesti isokokoiset kuvat, animoidut elementit sekä tiettyihin suosittuihin tuotteisiin viittaavat elementit keräävät suhteellisesti suuren määrän klikkauksia. Tuloksista voidaan päätellä, että verkkosivun kehittämisessä viestinnän kannalta tehokkaammaksi tulee huomioida sivuston käyttäjien mielenkiinnon keskittyminen tietyille alueille etusivulla.
Avainsanat:
www-suunnittelu, visuaalinen viestintä, kävijäseuranta, verkkokauppa
© Tritonia 2014-2019