Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Siljamäki, Tapio Antti Oskari

3d-mallinnuspalvelun tuotteistaminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jarmo Alander ja Jussi Kantola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
73
Tutkielman aiheena on hammaskipsimallien digitointiin kehitettävän 3d-mallinnuspalvelun tuotteistaminen. Tuotteistamisella pyrittiin luomaan palvelulle selkeä ja houkutteleva toimintamalli, mikä mahdollistaisi kannattavan liiketoiminnan. Tämän lisäksi mallinnuspalvelulle pyrittiin löytämään muita potentiaalisia asiakkaita.

Yksi tärkeimmistä selvitettävistä asioista tutkimuksen alussa oli kartoittaa kyseisen palvelun kysyntä ja asiakaspotentiaali. Tämän lisäksi oli selvitettävä, miten palvelua olisi tarjottava ja markkinoitava, että asiakkaat olisivat siitä valmiita maksamaan.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja, jotka kohdennettiin hammashuollon johtaviin ylilääkäreihin. Tämän lisäksi uutta asiakaspotentiaalia palvelulle etsittiin museoalalta ja tästä johtuen myös museoalan asiantuntijoita haastateltiin.

Tutkimuksen avainlöytöjä olivat, että kyseinen palvelu ei sellaisenaan välttämättä vastaa mahdollisten oletettujen asiakkaiden tarpeita. Toisin kuin tutkimuksen alussa oletettiin, että hammashoitolat olisivat palvelun pääasiakkaita, vaikuttaa museoala huomattavasti potentiaalisemmalta asiakaskunnalta. Syy tähän on se, että museoiden on toteutettava arkistojensa digitointi lähitulevaisuudessa joka tapauksessa. Tässä tilanteessa 3d-mallien tekeminen arkistoissa olevista esineistä loisi esineille huomattavaa lisäarvoa verrattuna tavanomaisiin valokuviin.
Avainsanat:
tuotteistaminen, tuotekehitys, vakiointi, palvelukonsepti, 3d-mallinnus, digitointi
© Tritonia 2014-2019