Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lahti, Ossi Elias

Työn imu ja uraliikkuvuus: ekonominaisten ja –miesten näkökulma

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
93
Tutkielman aihe on työn imu ja uraliikkuvuus. Tutkielmassa käsitellään näitä kahta ilmiötä teoreettisessa valossa ja tämän jälkeen tutkielmassa on empiirinen tutkimus aiheesta. Kyseessä on tilastollinen tutkimus. Tutkimukseen valikoitui sukupuolinäkökulma tutkittaviin käsitteisiin. Tutkielmassa tarkastellaan mahdollisia eroavaisuuksia ekonominaisten ja –miesten välillä.

Työnimuinen työntekijä mielletään ahkeraksi, tarmokkaaksi ja hän tekee työnsä eteen ”enemmän kuin tarvitaan”. Tätä tilaa kuvaa parhaiten flown-tunne, työntekijän aika sujuu kuin siivillä työtä tehdessä. Työn imua kuvaa tunnetilan lisäksi sen kolme eri dimensiota: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen työhön. Työnimuisia työntekijöitä organisaatioissa tietysti kaivataan ja heidän myönteisyytensä säteilee myös muille työntekijöille. Tässä tutkimuksessa käsitellään sitä, mistä työn imu työntekijöillä johtuu ja mitä seurauksia siitä voi olla. Toisena teemana on uraliikkuvuus. Ilmiönä uraliikkuvuus käsittää työntekijän siirtymisen organisaation sisällä sekä työntekijän siirtymisen toiseen organisaatioon. Tässä tutkielmassa uraliikkuvuutta käsitellään eri näkökulmista, kuten kilpaillun ja sponsoroidun uraliikkuvuuden näkökulmasta. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, että jos työntekijä on työnimuinen ja kokee positiivista energiaa tehdessään työtä, niin miten helposti hän vaihtaa työpaikkaa.

Yhteenvetona yllä mainituista asioista on tehty empiirinen tutkimus. Aineisto on kerätty Vaasan yliopiston ylläpitämällä sähköisellä kyselylomakejärjestelmällä (e-lomake) ja kysely on kohdistettu Suomen Ekonomiliiton (SEFEn) jäsenille. Kysely on toteutettu keväällä 2011. Tarkoituksena on selvittää sukupuolisia eroja työn imuun kohdistuen, sekä kohdistuen siihen, että minkälaisia halukkuuksia tai mahdollisuuksia kyselyyn vastanneilla työntekijöillä on uraliikkuvuutta kohtaan.

Empiirisen tutkimuksen perusteella voidaan havaita, että erot ekonominaisten – ja miesten välillä eivät ole kovin suuret. Kuitenkin tilaa jatkotutkimukselle on ja mahdollisesti syventymällä jatkotutkimusaiheisiin asiaa voidaan tutkia tarkemmin.
Avainsanat:
Työn imu, uraliikkuvuus
© Tritonia 2014-2019