Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ilmonen, Päivi

Self-discovery of the Female Traveller in Contemporary Women’s Travel Literature

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Mäntymäki
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
65
Matkakirjallisuus on historiallisesti ollut hyvin pitkään miesten laji. Naisten matkakirjallisuus on ollut marginaalista, ja sitä ei ole pidetty yhtä tärkeänä kuin miesten matkakirjallisuutta. Naisten onkin täytynyt käyttää erilaisia keinoja saadakseen näkyvyyttä miesten vallitsemassa kirjallisuudenlajissa. Naisten on täytynyt kuvata itsensä perinteisin stereotyyppisin feminiinisin tavoin tai esittää maskuliinista sankarimaista seikkailijaa. Tämän Pro Gradu-tutkielman tavoitteena on selvittää miten tämän päivän naispuoliset matkakirjailijat kuvaavat naismatkailijaa nykymatkakirjallisuudessa.

Tutkimuksessa tarkastellaan kolmea naisten kirjoittamaa matkakirjaa tältä vuosituhannelta. Kirjat ovat Alice Steinbachin Without Reservations (2002), Elizabeth Gilbertin Eat, Pray, Love: One Woman’s Search for Everything (2007) ja Laurie Goughin Kite Strings of the Southern Cross (2001). Teoksista tutkittiin kirjailijoiden tunteita, sosiaalisia suhteita ja kokemuksia. Tutkielman teoriaosassa käsitellään matkailun historiaa, matkakirjallisuuden ja sukupuolen yhteyttä, omaelämänkerrallista kirjallisuutta, sekä itsensä ja oman identiteetin löytämistä matkakirjallisuudessa. Tärkeäksi teemaksi tutkimuksessa nousi itsensä löytäminen, mikä on yleinen teema naisten nykymatkakirjallisuudessa. Matkustus ei ole pelkästään ulkoinen matka, vaan myös matka sisimpään. Vieras ympäristö saa matkailijan näkemään itsensä eri tavalla, opettaa uusia asioita itsestä ja saattaa johtaa itsensä löytämiseen.

Tutkimus osoitti, että vaikka naisten matkakirjallisuus on muuttunut paljon, se käyttää edelleen myös perinteisiä matkakirjallisuuden elementtejä. Kaikki kolme kirjailijaa kuvasivat itsensä teoksissa eri tavoin; he käyttivät perinteisten elementtien lisäksi myös monia erilaisia uusia tapoja. Tutkimus näytti sen, että nykyisin naiset voivat kuvata itsensä matkakirjallisuudessa haluamallaan tavalla, eivätkä he ole enää sidottuja tiettyihin rooleihin.
Avainsanat:
travel writing, gender, autobiography, self-discovery
© Tritonia 2014-2019