Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2003

Ulfvens-Zittra, Irina

Die schwedische Übersetzung der Somatismen in den Romanen Das Parfum, Die Geschichte von Herrn Sommer und Die Taube von Patrick Süskind

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
90
Avhandlingen behandlar somatismer, d.v.s. fraseologismer som innehåller beteckningar för kroppsdelar, kroppsorgan eller kroppsvätskor hos människor eller djur. Syftet med avhandlingen är att undersöka förekomsten, användningen och översättningen av somatismer i de tre romanerna Das Parfum, Die Geschichte von Herrn Sommer och Die Taube skrivna av Patrick Süskind och deras svenska översättningar Parfymen, Berättelsen om herr Sommer och Duvan. Det tyska undersökningsmaterialet utgörs av totalt 549 sidor. Det finns 27 olika beteckningar för kroppsdelar i de tyska romanerna och de mest använda är Auge (öga), Fuß/Füße (fot/fötter), Kopf (huvud), Nase (näsa) och Hand/Hände (hand/händer).

För att undersöka hur de tyska somatismerna översatts till svenska delades beläggen in i tre olika ekvivalenstyper: totalt ekvivalenta, partiellt ekvivalenta och noll-ekvivalenta. Av totalt 101 somatismer framgick det att det finns 42 ekvivalenta och 43 partiellt ekvivalenta och bara 16 noll-ekvivalenta somatismer. Av de 101 undersökta somatismerna har alltså 85 en somatisk motsvarighet i svenskan. Det här resultatet kan förklaras med att det tyska och svenska språket har en hög grad av släktskap. Andra orsaker kan vara den gemensamma historisk-samhälleliga utvecklingen, gemensamma seder och bruk, gemensamma värderingar, en gemensam kultur och gemensamma låneord.

Förekomsten och användningen av somatismer i undersökningsmaterialet beror till stor grad på författarens språkbruk. Men användningen av somatismer kan också vara omedveten, eftersom många somatismer redan har införlivats i normalspråket.
Avainsanat:
Somatismen, Romane, Übersetzung, Äquivalenz
© Tritonia 2014-2019