Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2012

Marjamäki, Jaana

Päästökaupan vaikutus päästövähennyksiin Suomessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jussi Kantola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
67
Tämän tutkimuksen aiheena on päästökauppa ja sen vaikutukset Suomen päästövähennyksiin. Päästökauppa on apuväline päästöjen vähentämiseen, joten se liittyy vahvasti ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

Teollistuminen on kasvattanut energiankulutusta, joka on lisännyt kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin, määrää ilmakehässä. Kasvihuonekaasujen liiallinen lisääntyminen muun muassa lämmittää ilmastoa ja aiheuttaa lisäksi muita muutoksia ympäristössämme. Ilmastonmuutoksen torjuntaan on kehitetty useita välineitä, joista yksi on päästökauppa.

Päästökaupan tarkoituksena on vähentää päästöjä sieltä, missä se on edullisinta. Päästökauppa on kustannustehokas keino vähentää päästöjä ja Euroopan unioni on ottanut sen yhdeksi päävälineistään päästöjensä vähennykseen. Päästökaupan alaisuuteen kuuluvat energiaintensiiviset ja energiaa tuottavat alat ja niiden toimijat, sillä energia ja sen tuotanto on suurin päästöjen tuottaja. Yrityksille on päästökaupassa määrätty rajallinen määrä päästöoikeuksia, mutta niillä on mahdollisuus valita päästövähennyskeinot tai ostaa, myydä tai tallettaa päästöoikeuksiaan.

Tässä tutkimuksessa selvitetään päästökaupan osuutta Suomen päästövähennyksiin. Ovatko päästöt vähentyneet päästökaupan aikana päästökaupan alaisilla toimijoilla, ja jos ovat, niin miten paljon ja mistä syystä. Tutkimusta tehtiin niin kirjallisuuden avulla kuin tilastoja ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Tilastollinen tutkimus eteni neljän tutkimuskysymyksen ohjaamana, joihin tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan.

Vastaukseksi tutkimusongelmaan saatiin, että päästöt ovat kyllä vähentyneet päästökaupan aikana ja päästökaupan alaisilla toimijoilla, mutta yksiselitteistä syytä ei löydetty. Lisäksi huomattiin, että päästöoikeudet ovat riittäneet kattamaan todennetut päästöt. Päästökaupan osuutta päästövähennyksiin ei tutkimuksessa kuitenkaan pystytty todistamaan. Näin ollen lisätutkimukselle ilmeni tarvetta.
Avainsanat:
Päästökauppa, ilmastonmuutos, energia, päästövähennys, tilastollinen tutkimus
© Tritonia 2014-2019