Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Dahlin, Johanna

Ruotsinkielisten lukiolaisten predikaatti-, subjekti- ja objektivirheet

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Gun-Viol Vik-Tuovinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Modern finska
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
I min pro gradu-avhandling undersöker jag svenskspråkiga gymnasieelevers uppsatser i finska. Mitt material består av 18 finska uppsatser skrivna av första årets gymnasieelever vid Vörå samgymnasium.

Målet är att ur kontrastiv synvinkel kartlägga elevernas grammatikaliska kompetens i finska med hjälp av felanalys. I denna studie undersöker jag hur mycket och hurdana syntaktiska fel eleverna gör i satsens predikat, subjekt och objekt. I enlighet med felanalysens principer försöker jag även utreda orsakerna till uppkomsten av felen.

Eleverna hade gjort ungefär lika många fel i satsens predikat, subjekt och objekt. Predikatfelen utgör 14 % av materialets alla fel, subjektfelen 12 % och objektfelen 11 %. Största delen av predikatfelen utgör fel, där det finita verbets negativa verbform vållat problem för eleverna. Svenska språkets användning av det formella subjektet det orsakade flest fel bland subjektfelen och valet av objektets kasus vållade mest problem bland objektfelen.

Orsakerna till felen varierade. I många fall var interferensen från elevernas modersmål svenska orsaken till uppkomsten av felen. Eleverna har överfört svenskans mönster till finskans strukturer med icke-godtagbara resultat. Elevernas användning av inlärningsstrategier såsom förenkling och generalisering orsakade en del av predikat-, subjekt- och objektfelen.
Avainsanat:
suomi toisena kotimaisena kielenä, virheanalyysi, predikaattivirheet, subjektivirheet, objektivirheet
© Tritonia 2014-2019