Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kuoppa-aho, Eija

Yrittäjyyskasvatuksen strategiaprosessi Järvi-Pohjanmaalla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Vesalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
102
Strategiaprosessin onnistuneeseen hallintaan tarvitaan johtamista, suunnittelua, tiedottamista, yhteistyökumppaneita ja uskallusta tehdä suuria päätöksiä. Mikään strategiaprosessi ei ole samanlainen, ja sen vuoksi strategiaprosessin hallinta on vaikeaa eikä prosessin kulkua voida ennalta määrätä. Organisaation henkilöstö ja kulttuuri ovat avainasemassa, mutta myös ympäristö sekä johtotasolla tehtävät päätökset vaikuttavat. Suuret muutokset organisaation toiminnassa vaativat avointa tiedotusta sekä henkilöstön huomioimista esimerkiksi johdon läsnäololla ja koulutuksilla.

Julkisessa hallinnon johtaminen mukailee yrityksen johtamista. Pääpaino johtamisessa on henkilöstöjohtamisessa sekä muutoksen johtamisessa. Strategisilla valinnoilla ei ole niin suurta merkitystä kuin yksityisellä puolella.

Yrittäjyyskasvatus on yksi aihekokonaisuus opetussuunnitelmassa. Sen asemaa ollaan vahvistamassa, koska yhteiskunta tarvitsee oma-aloitteisia ja aktiivisia kansalaisia. Yrittäjyyskasvatus ei ole suoraan yrittäjiksi kasvattamista toisin kuin luullaan. Se on oman ajattelun kehittämistä ja itseohjautuvuuden harjoittelemista sekä kokonaisuuden hahmottamista. Yrittäjyyskasvatuksen tärkein tehtävä on luoda sisäistä yrittäjyyttä, josta jossain tapauksessa saattaa muodostua myös ulkoisen yrittäjyyden muoto.

Tämä tutkimus on toimintatutkimus, joka käsittelee strategiaprosessia julkisella puolella. Järvi-Pohjanmaalla yrittäjyyskasvatusta haluttiin korostaa peruskouluissa, lukioissa ja ammatti-instituutissa. Yhteistoimin paikallisten yrittäjien, sivistystoimenjohtajan, opettajien sekä Yrittämällä eteenpäin – hankkeen kanssa luotiin alueelle paikallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia, jota yrittäjyyden teemavuonna 2010–2011 implementoitiin Järvi-Pohjanmaan alueella. Tutkija osallistui ohjausryhmän toimintaan, strategian suunnitteluun sekä oli samanaikaisesti mukana koulussa opettajana toteuttamassa käytännössä yrittäjyyskasvatuksen strategiaa. Tutkimus tarkastelee strategiaprosessin kulkua ja onnistumista eri näkökulmilta Järvi-Pohjanmaan sivistystoimen organisaatiossa.
Avainsanat:
Strategiaprosessi, strategian implementointi, yrittäjyyskasvatus, toimintatutkimus
© Tritonia 2014-2019