Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2003

Köykkä, Hanna-Leena

Osinkojen verotus Suomessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Asko Lehtonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Tilintarkastuksen linja
Sivumäärä:
88
Tutkimuksessa tarkastellaan osinkojen verotusta eri osinkoveromallien pohjalta. Erityisesti keskitytään osinkojen verotukseen Suomessa. Alussa on lyhyt katsaus täällä aiemmin voimassa olleisiin osinkoveroihin. Suurin paino on kuitenkin maassamme tällä hetkellä voimassa olevalla yhtiöveron hyvitysjärjestelmällä ja sillä, miten pääomatuloosuus yhtiöveron hyvitysjärjestelmässä lasketaan. Tarkoituksena onkin tutkia, miten osinkojen verotus Suomessa on järjestetty.

Osinkojen verotus on juuri nyt ajankohtainen aihe Suomessa, sillä sekä valtiovarainmi-nisteriö että talousneuvosto ovat asettaneet työryhmät tutkimaan osinkojen verotuksen uudistusmahdollisuuksia. Työryhmät julkaisevat raporttinsa syksyllä 2002 ja erilaisia veikkauksia mahdollisiksi muutoksiksi on jo nyt esitetty. Yksi syy uudistushalukkuuteen on yhtiöveron hyvitysjärjestelmän mahdollinen EY-oikeuden vastaisuus. Tämän takia useat EU-maat ovatkin luopuneet yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä. Tutkimuksen lopussa on selvitetty Euroopan unionin maissa voimassa olevaa oikeuskäytäntöä osinkojen verotuksen osalta ja tehty vertailua näiden maiden kesken. Tämän jälkeen on tutkittu tarkemmin, miksi osinkojen verotusta halutaan uudistaa ja minkälaisia uudistuksia tänne on kaavailtu.
Avainsanat:
Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä, osinko, kahdenkertainen verotus
© Tritonia 2014-2019