Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ståhlström, Oona

Mitä sisällöksi sanomalehden Facebook-sivulle? Salon Seudun Sanomat sosiaalisessa mediassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten sanomalehti voisi kehittää Facebook-sivunsa sisältöä, jotta se vastaisi käyttäjien toiveita ja toisi sivulle uusia käyttäjiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin Facebookin hyödyntämismahdollisuuksia erityisesti Salon Seudun Sanomien (SSS) näkökulmasta ja kysyttiin, millainen on lehden faneja miellyttävä Fb-sivu, miten lehden toimitus näkee fanien toiveet sekä kuinka sanomalehti voi tavoittaa eri kohderyhmät Facebookissa.

Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kysely Salon Seudun Sanomien Fb-sivun faneille. Toisessa vaiheessa Salon Seudun Sanomien henkilökunnasta valituille henkilöille tehtiin ryhmähaastattelu, jossa keskusteltiin siitä, mitä faneille tehdyssä kyselyssä esiin nousseista toiveista voitaisiin ottaa käytäntöön. Molemmista vaiheista saadut vastaukset analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sanomalehden Fb-fanit kokevat sivun tärkeimmäksi sisällöksi uutiset ja niiden kommentointimahdollisuuden. Fanit haluavat myös saada tietoa ja kuvia tapahtumista sekä antaa toimitukselle juttuvinkkejä ja palautetta lehtijutuista. Näiden uudistusten lisäksi fanit toivovat, että SSS panostaisi myös muihin sosiaalisen median kanaviin. Toimitus oli valmis tuottamaan suuren osan fanien toivomasta sisällöstä. Uutiset ja kommentointimahdollisuus tosin olivat jo aiemmin sivulla. Monen sivun ylläpitäminen Fb:ssa on lehdelle perusteltua, jos sivujen profiilit eroavat selkeästi toisistaan ja toimitus panostaa kaikkiin sivuihinsa.

Tutkimuksessa selvisi, että fanien toiveet ja SSS:n henkilökunnan näkemykset Fb-sivusta kohtaavat toisensa hyvin. Tutkimuksessa saatiin sisällöntuotantoa varten konkreettisia ideoita, joita lehdet pystyvät toteuttamaan edullisin kustannuksin. Sanomalehdet voivat parantaa Facebook-sivunsa sisältöä lisäämällä sivulle helposti päivitettäviä elementtejä. Näin sivu on elävämpi ja vastaa fanien odotuksia. Kiinnostava sisältö houkuttelee sivulle myös uusia käyttäjiä. Suuri osa Facebookin käyttäjistä käyttää palvelua päivittäin, joten Fb-sivun säännöllinen päivittäminen on tärkeää. Sanomalehden tehtäviin kuuluu yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen, ja tästä syystä onkin tärkeää jatkaa sanomalehden tehtäviä myös sosiaalisessa mediassa. Sanomalehden on hyvä reagoida internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin, jos se haluaa säilyttää lukijasuhteensa
Avainsanat:
Sosiaalinen media, Facebook, sanomalehti, kysely
© Tritonia 2014-2019