Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2003

Byskata, Pia

"Veskari, molke vai kassari?" Jääkiekkoterminologian erot maantieteellisesti sekä sukupuolen ja iän mukaan

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Birgitta Romppanen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Modern finska
Sivumäärä:
159
I min avhandling har jag undersökt ishockeyterminologi; dess ursprung och användning i Finland. Jag har undersökt om användningen av termerna skiljer sig beroende på i vilken del av Finland man använder dem samt om det finns skillnader i termanvändningen mellan kvinnor och män samt mellan olika åldrar.

Mitt material består av enkät som jag skickat till olika ishockeyföreningar. Sammanlagt svarade 173 personer på enkäten med 51 olika termer. De svarande skulle besvara varje term med ett nummer från 1-4, då 1 betyder oftast, 2 ibland, 3 aldrig och 4 har aldrig tidigare hört termen.

Resultatet visar att de flesta termer används i alla delar av Finland och att könet, åldern eller det geografiska inte har så stor betydelse. De enda olikheterna kommer fram i fråga om mindre använda termer. I deras användning finns det t.o.m. stora olikheter beroende på var i Finland man använder termen.
Avainsanat:
urheilusanasto, urheiluslangi, jääkiekkotermistö
© Tritonia 2014-2019