Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2012

Hallikainen, Heikki

Valmistusstrategioiden ja resurssiallokaatioiden vastavuoroinen tarkastelu korkean teknologian case-yrityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
57
Tutkimuksen tavoitteena on määrittää ja tutkia kolmen korkean teknologian Case-yhtiön operatiivisia valmistusstrategioita, resurssiallokaatioita ja verrata keskenään RAL-mallista johdetun operatiivisen valmistusstrategian ja Balanced critical factor indexistä johdetun operatiivisen valmistusstrategian vastaavuutta keskenään.

Käytettyjä teorioita ja tutkimusmenetelmiä ovat RAL-malli , analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP), Sense and respond ja Balanced critical factor index. Tulosten analysoimisessa käytettiin Expert choice-sovellusta. Tutkimukseen tarvittavat tiedot kerättiin kyselytutkimuksen avulla.

Tutkimuksen tuloksena yhtiölle saadaan selvitettyä operatiivinen valmistusstrategia tietyn strategiatyypin edelläkävijä, analysoija ja puolustaja mukaan. Lisäksi tutkimus määrittää kyseisten yhtiöiden kriittiset kohteet jotka vaativat lisäresursointia yrityksen suorituskyvyn parantamiseksi. Viimeisessä vaiheessa vertaillaan valmistusstrategioiden ja resurssiallokaatioiden antamien strategiatyyppien dominointijärjestystä keskenään.

Tutkimuksen perusteella case-yhtiöiden operatiivisten valmistusstrategioiden ja resurssiallokaatioiden väliset tulokset eivät vastaa toisiaan kuin sattumanvaraisesti. Tutkimukseen osallistuneiden vastaajien lukumäärä oli liian alhainen, jotta olisi pystytty luotettavasti vertaamaan operatiivisen valmistusstrategioiden ja resurssiallokaatioiden vastaavuutta keskenään.
Avainsanat:
operatiivinen valmistusstrategia, resurssiallokaatio, RAL-malli, analyyttinen hierarkiaprosessi, sense and respond, Balanced critical factor index
© Tritonia 2014-2019