Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ikäläinen, Tuomo

Markkinointikonsepti miesten kosmetiikassa - Etsimässä oikeaa tapaa puhua miehelle kosmetiikasta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Martti Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
114
Tämän tutkielman tarkoituksena on hahmottaa parannusehdotuksia miesten kosmetiian markkinointikonsepteihin. Tutkielman kiinnostuksen kohteena ovat strategisesti tehdyt päätökset joilla kosmetiikkayritykset ovat päättäneet markkinoida kosmetiikkaa miehille ja strategian parantaminen.

Miesten kosmetiikka on kohdannut monia ongelmia lyhyen historiansa aikana. Miehellä on samanlainen tarve hoitaa ihoaan kuin naisella mutta kosmetiikka kärsii mielikuvallisista ongelmista miesten keskuudessa jotka ilmenevät taas huonoina myyntilukuina. Asetelma luo mielenkiintoisen tilanteen tutkimukselle, sillä oikean konseptin luominen voisi nostaa miesten kosmetiikan myyntiä huomattavasti.

Teoriaa ohjaavana tausta-ajatuksena toimii tasapainomalli, jossa tarkastellaan mielikuvien aiheuttamia tilanteita suhteessa luotuun konseptiin. Viitekehykseen otetaan mukaan teoriamallit jotka arvioivat tasapinotilan toimivuutta yksilön mielessä. Viitekehyksen avulla hahmotetaan teemat jotka vaikuttavat mielikuvallisesti miesten kosmetiikassa. Teemoiksi nousivat brändin luoma mielikuva ja brändikasvo. Teoriassa tarkastellaan myös suomalaisia miehiä kohderyhmänä ja hahmotetaan ehdot joilla konsepti tulisi hänelle luoda.

Empiria koostuu kahdesta osuudesta. Ensimmäisenä hahmotetaan tapaustutkimuksessa kahden kosmetiikkavalmistajan konseptin nykytila. Toiseksi asiantuntijahaastatteluiden avulla hahmotetaan minkälainen suomalainen mies on kosmetiikan kuluttajana ja minkälainen konseptin tulisi olla häntä varten. Tutkielmassa selvisi konseptien olevan kansainvälisesti suunniteltuja. Suomalaisen kulttuurin mies etsii helppoja ratkaisuja iho-ongelmiin. Painotus konseptistrategiassa tulisi olla käytön syiden esittämisessä, käytön opastamisessa ja ongelmanratkaisussa. Tutkielma löysi kehitysehdotuksia tuotesuunnitteluun, myymäläympäristöön sekä markkinointikommunikaatioon.
Avainsanat:
markkinoinnin konseptointi, miesten kosmetiikka, mielikuvat
© Tritonia 2014-2019