Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Hakala, Riikka

Rare and Meaningful Exports - suomalainen kulttuuri valkokankaalla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirjo Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
Suomalainen elokuva menestyy katsojamäärillä mitattuna paremmin kuin koskaan aiemmin, mikä on vaikuttanut myös elokuvan viennin kasvuun. Muiden kulttuurituotteiden tavoin elokuva kertoo oman versionsa sitä ympäröivästä kulttuurista ja voi näin siis vaikuttaa mielikuviin, joita Suomesta syntyy ulkomailla. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on muodostaa käsitys ulkomaille levitettyjen suomalaisten elokuvien kuvaamasta suomalaisuudesta.

McCrackenin (1986) ja Rajaniemen (1990) mallien mukaan kulttuurissa jaetut merkitykset ovat jatkuvassa liikkeessä. Kulttuuriset merkitykset siirtyvät kulttuurituotteeseen, tässä tapauksessa elokuvaan, ja lopulta yksilölle, elokuvan katsojalle. Tuotteen ja yksi-lön välissä vaikuttaa portinvartija, joka suodattaa suuresta tietomäärästä olennaisimman yksilölle. Koska portinvartija, elokuvien kohdalla elokuvakriitikko, vaikuttaa olennaisesti katsojien mieltymyksiin, heidän huomioitaan elokuvan versiosta sitä ympäröivästä kulttuurista on mielenkiintoista tutkia. Tämän tutkielman empiirisenä aineistona käytetään 43 ulkomaista elokuva-arvostelua 36 suomalaisesta elokuvasta, jotka ovat ilmestyneet vuosina 2000–2011. Arvosteluja analysoidaan laadullisen sisällön analyysin keinoin.

Empiirisen aineiston analyysin perusteella suomalaisia elokuvia voidaan ajatella yhdistävän sellaiset arvot, kuten rohkeus, kaunistelemattomuus, rehellisyys, isänmaallisuus sekä kansallishenkisyys. Arvot ilmenevät esimerkiksi elokuvien teemoissa, aiheissa ja toteutustavoissa. Elokuva-arvostelijat nostivat suomalaisista elokuvista esille suomalaisuuteen liittyen suomalaisen luonteenlaadun, huumorin, yhteiskunta- ja maailmankuvauksen sekä normit. Elokuva-arvostelujen analyysin perusteella suomalainen kulttuuri vaikuttaa valkokankaalla synkähköltä ja yllättävän samankaltaiselta elokuvasta riippumatta, minkä syitä voidaan arvuutella.
Avainsanat:
suomalainen elokuva, kulttuuriset merkitykset, resiprokaalinen malli, elokuvakriitikko
© Tritonia 2014-2019