Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kujala, Aki

Indeksirahasto vai indeksiosuusrahasto: Kahden passiivisen sijoitusrahaston vertailu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seppo Pynnönen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Rahoituksen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Indeksiosuusrahastot ovat olleet yksi suurimmista puheenaiheista koko 2000-luvun ajan. Nämä uudet innovatiiviset sijoitustuotteet ovat kasvattaneet jalansijaa rahoitusmarkkinoilla hurjaa vauhtia ja nykypäivänä indeksiosuusrahastoja on listattuna yli 1300 ja niiden varallisuus ylittää 1,2 biljoonaa dollaria. Tämän tutkielman tarkoituksena on verrata Helsingin pörssissä listattua OMXH25-indeksiosuusrahastoa Seligsonin Suomi-indeksirahastoon.

Tutkielmassa rahastojen suorituskykyä vertailtiin toisiinsa sekä niiden omaan vertailuindeksiin. Vertailu suoritettiin absoluuttisen vuosituoton avulla sekä riskikorjatuilla tuotoilla Sharpen mittarilla ja Jensenin alfalla. Rahastojen tuottojen poikkeamaa vertailuindeksiin nähden mitattiin tracking errorilla.

Tutkimustulokset olivat hyvin samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa. Indeksirahasto löi indeksiosuusrahaston lähes joka osa-alueella. Indek-sirahasto tuotti indeksiosuusrahastoa paremmin sekä absoluuttisella vuosi-tuotolla mitattuna että riskikorjatuilla mittareilla. Ainoastaan tuottojen poikkeama vertailuindeksistä oli indeksiosuusrahastolla parempi.

Avainsanat:
gradu opinnäytteet pro gradu tiivistelmä
© Tritonia 2014-2019