Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ruokoja, Jari

Tietojärjestelmän suorituskyvyn testaaminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jouni Lampinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Työn tarkoituksena oli testata ja tutkia erään yrityksen tietojärjestelmän kahden tärkeimmän komponentin, asiakashallintajärjestelmän sekä viestinlähetysjärjestelmän, suorituskykyä erilaisilla laitteistokokoonpanoilla sekä ohjelmistoversioilla. Tavoite oli päästä tiettyyn rajaan saakka pelkästään lisäämällä tietokannan välimuistia ja seuraavaan rajaan saakka uuden optimoidun ohjelmiston avulla. Testattavat suorituskyvyt olivat asiakashallintajärjestelmän kyky käsitellä kasvavaa asiakasmäärää sekä viestinlähetysjärjestelmän kyky lähettää viestejä.

Testaus suoritettiin testiympäristössä joka suurelta osin vastaa tuotantoympäristöä. Järjestelmä on ohjelmoitu siten että se kirjoittaa kaikki tapahtumat lokitiedostoihin. Työn suorituskykymittaukset tehtiin tutkimalla näitä lokitiedostoja ja mittaamalla sinne kirjoitettuja tapahtumia. Todettiin että järjestelmän suorituskyky ei nouse juuri lainkaan pelkästään muistia lisäämällä mutta optimoidulla ohjelmistolla päästiin helposti vaadittuun suorituskykyyn normaalikäytössä. Jos tapahtuu jotain odottamatonta ja järjestelmä joutuu tekemään useita päällekkäisiä toimintoja samanaikaisesti, mitä sen ei normaalissa käytössä koskaan tarvitse tehdä, lähetysjärjestelmän suorituskyky putoaa noin puoleen vaaditusta. Etenkin viestien välitön lähetys hidastaa suorituskykyä merkittävästi.

Työn tuloksena kävi ilmi että järjestelmän suorituskyky ei parantunut pelkästään tietokannan välimuistia lisäämällä juuri lainkaan. Optimoidulla ohjelmistolla taas päästiin helposti vaadittuun tulokseen kun mitään odottamatonta ei tapahtunut. Kun jouduttiin tekemään useita operaatioita rinnakkain, joita normaalisti tehdään peräkkäin, järjestelmän suorituskyky laski huomattavasti. Suosituksena on että optimoidun ohjelmiston tuotantoon vientiä aikaistetaan ja mahdollisuus viestien välittömään lähetykseen poistetaan käytöstä.
Avainsanat:
Suorituskykytestaus, ohjelmistotestaus, ohjelmistotuotanto
© Tritonia 2014-2019