Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Panula, Eero

Indeksisijoitusten kansainvälinen hajauttaminen globalisoituvassa taloudessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Kuosmanen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Kansantaloustiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Kansainvälinen hajauttaminen on yksi tapa pienentää sijoituksiin sisältyvää riskiä. Sijoitusten kansainvälistä hajauttamista on tutkittu kauan ja se on jatkuvasti ajankohtainen tutkimuksen aihe. Useissa tutkimuksissa on todettu, että kansainvälinen hajauttaminen kannattaa, mutta hyödyt ovat pienentyneet vuosien saatossa voimistuvan taloudellisen integraation myötä.

Tutkielmassa tarkastellaan kansainvälistä sijoittamista erityisesti suomalaisen sijoittajan näkökulmasta. Sijottaminen ulkomaille tehdään osakeindeksien avulla, koska sijoittamalla indeksiin saadaan tutkimusten mukaan keskimääräistä parempi tuotto keskimääräistä pienemmin kustannuksin.

Kansainvälisen hajauttamisen hyödyt ovat edelleen pienentyneet. Vuosien 1999–2007 aikana maiden väliset korrelaatiot ovat kasvaneet ja ovat erittäin korkeita etenkin kehittyneiden talouksien välillä. Kehittyneissä talouksissa yhteisvaihtelu on niin voimakasta, ettei niihin hajautettaessa saavuteta enää merkittävää hajautushyötyä. Suomalaisen sijoittajan kannattaa hajauttaa salkkunsa kehittyvien markkinoiden avulla. Korrelaatio Suomen ja kehittyvien talouksien välillä on vielä toistaiseksi varsin kohtuullinen ja etenkin Kiina, Venäjä ja Latinalainen Amerikka voivat tarjota merkittävää lisätuottoa ja hajautushyötyä sijoittajalle.
Avainsanat:
Kansainvälinen hajauttaminen, portfolio, indeksisijoittaminen, korrelaatio
© Tritonia 2014-2019