Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Timofeeva, Antonina

Päähenkilöiden dialogien idiolektit Mihail Bulgakovin novellissa Sobatšje serdtse ja sen käännöksessä Koiran sydän

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Gun-Viol Vik-Tuovinen ja Jaana Puskala
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Tässä tutkielmassa tarkastelen kuuluisan venäläisen Mihail Bulgakovin Sobatšje serdtse satiirisen novellin dialogien idiolektien suomentamista. Lähdekielen novelli sisältää 100 sivua käännettävää tekstiä, kun taas kohdekielen Koiran sydän käännös käsittää 108 sivua. Tarkastelen idiolekteja toisaalta humorististen piirteiden kannalta ja toisaalta idiolektien kielen rekisterin kannalta. On mielenkiintoista seurata, miten kääntäjä on suomentanut dialogeissa esiintyvät päähenkilöiden idiolektit suomen kielelle. Pyrin selvittämään, mitä käännösmenetelmiä kääntäjä on soveltanut käännöksessään. Ensin kerron kääntämisen historiasta Venäjällä ja Suomessa sekä esitän taustatietoja kirjailijasta ja suomentajasta. Teoriaosassa käsittelen kielen variaatioita, joista keskeinen asema on teoksen päähenkilöiden idiolekteilla. Esittelen säännönmukaisten vastineiden teorian. Esitän adekvaatteja korvikkeita eli käännöskeinoja, joihin kääntäjä turvautuu kääntäessään idiolekteja. Lisäksi kerron eri lähestymistavoista, joita kääntäjä on käyttänyt idiolektien suomennoksessa. Näitä ovat vakinaiset ja vaihtoehtoiset vastineet, ala- ja yläkäsitteellä korvaaminen, korvaaminen muulla lähikäsitteellä, antonyymillä korvaaminen ja kompensointi. Analyysiosassa tarkastelen valitsemiani esimerkkilauseita ja kommentoin niitä. Lisäksi analysoin huumorin käyttöä. Aineistoni idiolektien kääntämisen ongelma kytkeytyy niissä huumorin kääntämiseen. Pragmatiikan säilymisen kannalta venäjänkielisten dialogien kääntämisessä suomen kielelle on tärkeä huomioida niissä esiintyvien idiolektien sisältämä huumori. Toisena haasteena aineistoni idiolektien kääntämisessä ovat reaaliat ja vastineettomat sanat sekä arkikieliset ilmaisut. Mielestäni kääntäjä on onnistunut idiolektien kääntämisessä ja kielen rekisterin säilyttämisessä. Tämä johtuu siitä, että suomen kielestä löytyi sopivat keinot alkukielen rekisterin välittämiseen. Ne ovat kuvaannollisia sanoja sekä idiomeja.

Avainsanat:
Idiolekti, sosiolekti, kielen rekisteri, vakinaiset vastineet, vaihtoehtoiset vastineet, adekvaatit korvikkeet
© Tritonia 2014-2019