Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2011

Tarkkanen, Henrik

Paperikoneen linjakäyttöratkaisujen tuotteistaminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Arto Sjöblom/Kimmo Kauhaniemi
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Sähkötekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Huomautukset:
-
Tässä työssä käsiteltiin paperikoneen linjakäyttöratkaisujen tuotteistamista myynnistä tuotantoon. Vaasa Engineering Oy:lla (VEO) on vakioituja ratkaisuja sähköisten käyttösovellusten tuotteistamiseen. Tässä työssä pyrittiin koostamaan ja yhtenäistämään näitä vakioituja ratkaisuja. Työssä tarkasteltiin myös laskentatyökaluja, joihin kuuluu muun muassa Calctool. Kun vakioidut ratkaisut oli koostettu ja yhtenäistetty, ne linkitettiin laskentatyökaluun. Lisäksi työn tarkoituksena oli kehittää myyntimateriaalia.

Paperikoneen linjakäyttöön liittyy keskeisesti ohjaustekniikka, jonka avulla linjastoon liittyvät eri sähkömoottorit saadaan pyörimään samalla ratanopeudella. Paperin muodostus ja kuljettaminen eivät onnistu, mikäli yksi tai useampi moottoreista pyörii eri ratanopeudella kuin muut. Linjakäyttöön liittyviä keskeisiä käsitteitä ovat sähkömoottori, invertteri, välipiiri, syöttöyksikkö, PLC ja DCS.

VEO:n käytössä on paperikoneiden linjakäyttöihin liittyviä vakioituja mekaniikkaratkaisuja ja sähköisiä mallipiirikaavioita. Tämän työn tuloksena on saavutettu VEO:n suunnittelua, tuotantoa ja myyntiä helpottavia ja nopeuttavia elementtejä.

Tuotteistaminen on helpottanut mitoittamisen jälkeistä laskentaa ja suunnittelua sekä nopeuttanut tuotteiden hinnoittelua ja laitemäärittelyä. Vakioitujen pohjien mukaan tehtävä laitemäärittely yksinkertaistaa ja nopeuttaa suunnitteluprosessia. Jokaisen projektin alussa ei tarvitse aloittaa piirikaavioratkaisun muodostamista uudelleen. Tuotteistetut mallit vaikuttavat myös erikoisratkaisuja koskevien prosessien hallintaan. Erikoisratkaisuissa voidaan käyttää vakioituja ratkaisuja, joihin tehdään yhden tai useamman osan muutokset. Jäljitettävyyden parantuminen vaikuttaa tuotteen elinkaaren hallintaan. Esimerkiksi sähkökeskuksien dokumentit ovat löydettävissä, vaikka mallit muuttuvat. Jäljitettävyys parantuu tuotteen tai tuotteiden vakioinnin ansiosta.
Avainsanat:
paperikone, linjakäytöt, tuotteistaminen
© Tritonia 2014-2019