Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Tarkkinen, Sirpa

”Nurkassa istuu alaston nainen”. Retoriset dispositiot ja narratiivinen rakenne suomenkielisten kaupallisten naistenlehtien henkilöjutuissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
81
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää tyypillinen rakenne henkilöjutussa, joka on julkaistu nykyaikaisessa, suomenkielisessä kaupallisessa naistenlehdessä. Aineistoni koostuu yhdeksästä suomenkielisestä kaupallisesta naistenlehdestä, joista kustakin tutkin yhtä henkilöjuttua. Naistenlehti on naisille suunnattu aikakauslehti, joka käsittelee naisia kiinnostavia aiheita. Henkilöjutut ovat ns. human interest -juttuja, joissa kerrotaan haastateltavasta tietoja, vaikutelmia ja mielipiteitä.
Naistenlehtien henkilöjuttujen rakennetta tutkin selvittämällä, mitä ja kuinka paljon retorisia dispositioita esiintyy yhdeksässä naistenlehden henkilöjutussa. Dispositio tarkoittaa aiheen jäsentämistä ja argumenttien järjestystä. Tutkimuksessani sovellan retoriikan eli puhetaidon teoriaa kirjoitettuun tekstiin. Tutkin naistenlehden henkilöjutun rakennetta myös tarinan näkökulmasta eli yhdentoista retorisen disposition esiintymistä henkilöjuttujen aluissa, keskikohdissa ja lopuissa. Jaan naistenlehden rakenteen jaksoihin, joita ovat tekstit ennen ensimmäistä väliotsikkoa sekä tekstit väliotsikkojen tai tekstiä muuten jakavan merkinnän jälkeen, sekä osioihin, joita ovat jaksoa pienemmät tekstikokonaisuudet jaksojen sisällä.
Tutkimukseni tulosten perusteella naistenlehden henkilöjutusta erottuvat selkeästi alku, keskikohta ja loppu; osioiden näkökulmasta alut ja loput ovat keskikohtia lyhyempiä. Tutkimusaineistoni henkilöjutuissa kolme eniten esiintyvää retorista dispositiota ovat syydispositio, johtopäätösdispositio ja vertikaalinen dispositio. Tämä tarkoittaa, että naistenlehtien henkilöjutuissa on tyypillistä osoittaa menneisyyden ja eri olosuhteiden merkitystä henkilön elämänhistoriassa sekä hänen asenteitaan. Lisäksi voidaan todeta, että koska naistenlehden henkilöjutulla on dispositioiden näkökulmasta vakiintunut rakenne, on henkilöjuttu naistenlehteen vakiintunut tekstilaji.
Avainsanat:
Naistenlehti, henkilöjuttu, retoriikka, rakenne, narratiivisuus, dispositio
© Tritonia 2014-2019