Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2011

Joensuu, Maaria

SIJOITTUMISPÄÄTÖKSET JA MUUTOKSEN JOHTAMINEN VÄHITTÄISKAUPASSA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marja Naaranoja
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
56
Sijaintipaikan merkitys yrityksen toiminnalle on tärkeä tekijä liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Oikean sijaintipaikan avulla voidaan parantaa tulosta huomattavasti, kun taas väärä paikka voi johtaa jopa liiketoiminnan loppumiseen. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään tekijöitä, joiden perusteella vähittäiskaupassa tehdään sijoittumispäätöksiä. Niitä tekijöitä käytettiin sijaintitekijäanalyysissä, jonka avulla voidaan verrata eri sijaintipaikkoja yritykselle tärkeiden kriteereiden pohjalta. Tutkimukseen liitettiin case -yritys, joka on toiminut nykyisissä tiloissaan usean vuoden ajan. Nyt sillä on tiedossa uudet tilat. Sijaintitekijäanalyysia voidaan käyttää päätöksenteon apuna, kun täytyy päättää, täytyykö yrityksen sijaintia muuttaa. Tutkimuksessa analyysia käytettiin spesifisten sijaintipaikkojen sekä alueiden vertailussa.

Toinen olennainen tutkimuksen kohde on se, miten mahdollinen muutto uuteen sijaintipaikkaan saadaan johdettua. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään työkaluja henkilökunnan muutosvastarinnan ehkäisemiseen sekä asiakkaiden ohjaamiseen uuteen toimitilaan. Muutoksen tason määrittäminen auttaa siinä, kuinka laajaa muutoksen hallintaa tarvitaan. Muutosviestintää taas pidetään keinona muutoksen tiedottamisesta asiakkaille.

Kaksi yrityksessä sen perustamisesta saakka työskennellyttä henkilöä antoivat arvosanat kriteereille. He tuntevat yrityksen ja alueet hyvin, ja osaavat siksi parhaiten antaa analyysiin vaadittavat todenmukaiset painoarvot ja arvosanat. Tutkimustulosten mukaan uusi sijaintipaikka sai molemmassa analyysissa molemmilta henkilöiltä olennaisesti paremmat arvosanat kuin nykyinen paikka. Muutosviestinnän tutkimisella puolestaan saatiin selville joitakin yritykselle sopivia työkaluja muutoksen johtamiseen. Niitä ovat muun muassa suorat ja välilliset viestinnän keinot.
Avainsanat:
Sijoittuminen, sijaintitekijäanalyysi, muutosjohtaminen, vähittäiskauppa
© Tritonia 2014-2019