Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2011

Tuomi, Mikko

Mikä on autovalmistajien halukkuus panostaa tuotekehitykseen ympäristöystävällisen teknologian käyttöönotossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marja Naaranoja
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Ympäristöystävällisyys on tämän päivän suunta autoteollisuudessa. Mitä enemmän saadaan kilometrejä yhdellä tankillisella polttoainetta, sitä tehokkaampaa on moottoriteknologia. Tutkielmani tarkoitus on antaa lisää tietoa siitä miten paljon autoteollisuus on valmis panostamaan tutkimukseen ja kehitykseen ympäristöystävällisen teknologian edistämiseksi.
Kyseessä eivät ole pelkästään autovalmistajan tuotot seuraavan kymmenen vuoden aikana, vaan ne ulottuvat vuosikymmenien päähän, joka johtuu autoteollisuuden öljyriippuvaisuudesta. 1/3 CO2 – päästöistä aiheutuu liikenteestä ja tulevaisuuden ympäristöystävällisen teknologian asemointi tehdään jo nyt.
Tämän tutkimuksen teoriaosuus painottuu syihin miksi tehdään t&k:ta, millaiset kannustimet yritykselle luodaan, jotta yritys hyötyy siitä tulevaisuudessa ja esitetään tulevaisuudenkuvia t&k:sta. Empiirisessä osuudessa esitellään kolmen autovalmistajan ympäristöstrategiaa, moottoriteknologiaa ja tulevaisuuden näkymiä. Autovalmistajat on valittu sillä periaatteella, että ne poikkeavat mahdollisimman paljon toisistaan ja sen tarkoitus on luoda tutkimukseen kontrastia. Empiriaa täydentää myös kahden autoyrityksen edustajien haastattelu.
Loppuyhteenvedossa ja analyysissa mainitaan, että ympäristönäkökulma autoilussa on tärkeä, koska on varmistettava tulevien sukupolvien autoilun tarpeet, puhdas elinympäristö sekä autoilusta johtuva hiilijalanjäljen koko. Kerrotaan myös millaisia tuloksia haastattelu autoyritysten edustajien kanssa antoi ja säästääkö ympäristöystävällinen autoilu rahaa.
Avainsanat:
Tutkimus & kehitys, tuotekehitys, innovaatiot, hiilidioksidi, ympäristöystävällisyys, autoteollisuus, biopolttoaine, hybriditeknologia, Bentley
© Tritonia 2014-2019