Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2011

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Myöhänen, Marita

Kotimaan maantiekuljetusten vastuut rahdinkuljettajan näkökulmasta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola, Mika Kärkkäinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Tutkielman kohteena on kotimainen tavaraliikenne. Tutkielmassa pohditaan kotimaan maantiekuljetusten rahdinkuljettajan vastuuta ja vastuunrajoituksia sekä kuljetusoikeudellisesti osapuolten välisiä suhteita.

Suurin osa tavaraliikenteestä kuljetaan maantiekuljetuksina tavarantoimittajilta suoraan asiakkaille. Kuljetusoikeuden erityispiirteenä on sen pakottavuus. Pakottavien säännösten yhtenä tarkoituksena on antaa kansainvälistä vähimmäissuojaa kuljetusasiakkaalle eli sopimuksen osapuolet eivät voi sopia keskenään paremmista ehdoista, koska ne ovat mitättömiä tiekuljetussopimuslain nojalla. Kuljetussopimus vahvistetaan rahtikirjalla. Kansainvälistymisen myötä lainsäädännön piirteet ovat kansainvälistymässä kaikilla oikeudenaloilla.

Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Rahdinkuljettaja vastaa palveluksessaan olevien tai hänen lukuunsa kuljetuksessa toimivien henkilöiden menettelystä tehtävän suorittamisessa, kuten omista teoistaan ja laiminlyönneistään. Rahdinkuljettajalla työnantajana on noudatettava työaika- ja lepoaikalakia.

Tiekuljetussopimuslaki sisältää kolme vastuuvapautusperustetta. Vahinko on aiheutunut lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä, tavaran puutteellisesta laadusta tai ns. force majeure -olosuhteista, joihin rahdinkuljettaja ei ole voinut itse vaikuttaa.

Tärkeimpinä oikeudenaloina kuljetusoikeudellisessa kysymyksissä ovat tiekuljetussopimuslaki, tieliikennelaki ja kauppalaki.
Avainsanat:
kuljetussopimus, vastuu, vastuunrajoitus
© Tritonia 2014-2019