Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2003

Kekkonen, Kari

Erään ohjelmistoyrityksen tuotteiden uusien versioiden kannattavuudesta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jarmo Alander
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
67
Tutkimuksessa selvitetään Nokian Professional Mobile Radio –yksikön jo markkinoilla oleviin tuotteisiin uusia ominaisuuksia lisäämällä syntyneiden versioiden kannattavuutta.
Tutkimus lähti liikkeelle Nokian halusta saada tietää onko kannattavaa tehdä operaattoreille asiakaskohtaisesti lisäominaisuuksia. Tietoa piti hankkia organisaation sisältä eri osastoilta ja yhdistää helposti ymmärrettäviksi johtopäätöksiksi.
Kyseinen yksikkö ei valmista vähittäismyyntiin meneviä puhelimia, vaan viranomaisille sekä yksittäisille yrityksille suljettuja verkkoja, sekä niihin sopivia puhelimia. Koska Nokian pitää sopia jokainen kauppa erikseen, toisin kuin massamyyntiin menevien matkapuhelimien tapauksessa, on neuvotteluvaihe hyvin tärkeä. Siinä on oltava valmis tarjoamaan tärkeille asiakkaille ylimääräisiä ominaisuuksia puhelimiin, heidän niin vaatiessa. Tietenkään ei saa antaa asian asiakkaan sanella ehtoja, vaan on pystyttävä neuvottelemaan sopiva lopputulos.
Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että on erittäin kannattavaa lisätä ominaisuuksia tuotteisiin, jos sillä saadaan lisämyyntiä. Vaaditut lisäpanostukset ominaisuuksien kehittämiseen ovat vähäisiä lisämyyntiin verrattuna, joten katetuotot ovat erittäin suuret.
Tulosten perusteella yrityksen kannattaisi panostaa vieläkin enemmän kasvattamaan myyntiä lisäominaisuuksia kehittämällä. Koska tuotto on suurempi kuin perustuotteiden kehityksestä saatava, on kannattavaa siirtää tuotekehitysresursseja peruskehityksestä tuotteiden jatkokehitykseen aina, jos sillä saadaan merkittäviä lisämyyntejä. Ominaisuuksien kehitys ei vaadi suuria taloudellisia lisäyksiä, eikä vie paljon henkilötyöpäiviä, joten perustuotteiden kehitys ei vaarannu, vaikka lisäominaisuuksien määrää kasvatettaisiin muutamalla kymmenellä prosentilla. Näin saataisiin yksikön kannattavuutta parannettua, ja lisäarvoa yrityksen osakkeen omistajille, mikä on liiketaloustieteen mukaan toiminnan tarkoitus.
Avainsanat:
Tuotekehitys, tuote, ominaisuus, feature, kannattavuus
© Tritonia 2014-2019