Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Leppämäki, Jani

PRODUCT DATA MANAGEMENT MAPPING IN ENGINEERING OFFICE Case: Citec Engineering Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
116
Jatkuvasti kasvava liiketoiminta on asettanut tarpeen kartoittaa Tuotetiedonhallinnan nykytilanne case-yrityksessä: Citec Engineering Oy:ssä. Tutkimuksen kohteena on yrityksessä valmistettavien voimalaitos projektien suunnittelu. Tuotetiedonhallinnan nykytilannetta on tutkittu eri näkökulmista, jotta saataisiin mahdollisimman tarkasti kuvattua eri prosessit joilla valmistetaan ja hallitaan tuotetietoa kyseisissä projekteissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, että mitä yritys hyötyisi uudesta tuotetiedonhallinta järjestelmästä?

Tutkimusmenetelmänä on käytetty vaatimusmäärittelyä ja tärkeimpänä aineiston keruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Haastattelut perustuvat kysymyslomakkeeseen jota käytettiin haastatteluiden tukena. Haastateltavat henkilöt työskentelevät yrityksessä tuotetiedonhallinnan parissa, joko suunnittelu, koordinointi tai projektienhallinta tehtävissä. Haastateltavat henkilöt työskentelevät yrityksen eri osastoilla joko mekaanisen-, siviili-, sähkö & automaatio- tai prosessisuunnittelun parissa.

Tutkimuksen tuloksista merkittävin on, että uudelle Tuotetiedonhallinta järjestelmälle on yrityksessä tarve. Haastatteluista johdettujen päätelmien mukaan uudella järjestelmällä saadaan tuotetiedonhallintaan tiettyä yhdenmukaisuutta eri osastojen välille. Suurin uusien toimintojen hyödyntämiskapasiteetti on nimikkeiden statuksen hallinnassa, sekä muutosten hallinnassa. Myös nimikkeiden nimeämisen yhdenmukaistaminen ja parantuneet datan muunnos ja integrointi toiminnot tuovat merkittävää hyötyä yrityksen eri osastojen toiminnoille. Työhön on listattu uudelta systeemiltä vaadittavia ominaisuuksia ja myös nykyisten ohjelmien ominaisuuksia on koottu helpottamaan tulevaa järjestelmän käyttöönotto projektia.
Avainsanat:
PDM, Tuotetiedon hallinta, Nimikkeiden hallinta, Kartoitus, Vaatimusmäärittely
© Tritonia 2014-2019