Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2010

Heinonen, Linda

Houkuttelevuus lomaoppaiden rantalomakohde-esittelyissä tekstintutkimuksen näkökulmasta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
67
Suomalaisten matkustaminen rantalomille on tilastojen perusteella yleistä. Lomaopas antaa tärkeää tietoa matkaa suunnittelevalle, ja se on yksi keskeinen lähde matkustuskohteen valinnassa. Tässä tutkimuksessa aineistona on 30 rantalomakohde-esittelyä viidestä eri suomenkielisestä lomaoppaasta, jotka on painettu 2000-luvun lopulla.

Tavoitteena on tutkia eri rantalomakohteiden esittelytekstien houkuttelevuutta tarkastelemalla, millaisilla kielellisillä keinoilla teksteistä välittyy lukijalle houkuttelevia matkakohteita. Analyysin lähtökohtana on selvittää, millaisia merkityksiä esittelyteksteihin sisältyy houkuttelevuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on saada yleiskuva oppaiden houkuttelevuuden ilmaisemisesta erilaisten rantalomakohteiden avulla.

Työn taustateorian muodostaa tekstintutkimus ja analyysimenetelmänä on systeemis-funktionaalinen kielioppi. Lomaopas on mainos ja yksi tekstilajeista, mikä huomioidaan analyysissa rekisteri- ja tekstilajianalyysissa. Mainoksen pääasiallinen tehtävä on myydä tuotetta tai palvelua. Lomaoppaan funktiona on saada ihmiset kiinnostumaan eri lomakohteista ja lopulta ostamaan matkan, joten kohde-esittelytekstin voi olettaa olevan kirjoitettu mahdollisimman houkuttelevalla tavalla. Analyysissa keskeisenä menetelmänä on soveltaa systeemis-funktionaalisen kieliopin kolmea metafunktiota: ideationaalista, interpersoonaista ja osin tekstuaalista. Kieliopilliset metaforat ja erityisesti merkityspotentiaalin pohtiminen ovat tärkeitä metafunktioiden ohella.

Rantalomakohde-esittelyiden houkuttelevuuden tutkimuksessa keskeiset merkitykset kuvaavat ihanteellista rantalomailukohdetta, harrastuskohdetta, nähtävyyksien keskusta, retkeilypaikkaa, ostosparatiisia ja herkuttelijan kohdetta. Kaikki analyysin merkitysryhmät on kuvattu houkuttelevasti palvellakseen eri kohderyhmiä. Tutkimuksen perusteella lomaoppaan tapa kuvata lomakohdetta on positiivista ja oppaita lukevan tulisikin suhtautua kriittisesti lähes kaikkeen, mitä oppaissa kirjoitetaan, sillä lomaoppaiden maailma ei välttämättä vastaa todellisuutta.


Avainsanat:
systeemis-funktionaalinen kielioppi, lomaopas, mainos, metafunktiot, tekstilaji, rekisteri
© Tritonia 2014-2019